Metaforen en verhalen doorbreken denkpatronen.

Uit de psychologie weten we dat mensen neiging hebben zich af te sluiten voor verandering(en). Reacties die beginnen met "ja, maar...." of "nee, want...." liggen op de loer. De stap naar "ja, want...!" en "nee, maar...!" is een kleine op papier, maar een grote in de praktijk. De praktijk is meestal dat we uiteenlopende betekenissen geven aan (of denken te zien in) voorstellen en plannen. Zoals Maurits Escher uitblonk in optische illusies met zijn 'onmogelijke figuren'.

Optische illusie door PIROD4D via PixabayWe denken dat we over hetzelfde praten. We zien hetzelfde (althans dat denken we). Toch hebben we het vaak over iets anders. Deze ambiguïteit wordt meestal laat in het proces duidelijk. Té laat. Metaforen en verhalen doorbreken denkpatronen en helpen deelnemers om anders én op dezelfde manier naar zaken te kijken.

Nieuwe inzichten zonder onnodige weerstand en dus meer houvast en draagvlak. Metaforen en verhalen zetten we bij M3V vaak in bij conceptontwikkeling.

Overdracht

Metafoor komt uit het Grieks metaphora en betekent: 'overdracht'. Een metafoor is een taalkundig hulpmiddel waarbij je een eigenschap van een bepaald concept overbrengt op een ander concept. Door een verhaal (metafoor) te vertellen verbindt de luisteraar zich met de verteller. De luisteraar kan bij een goed gekozen verhaal een associatie leggen met zijn eigen situatie. Door te appeleren aan creatief vermogen, komen nieuwe inzichten tot stand. Begrijpbaar én tastbaar.

Een metafoor voegt waarde toe aan de eigenlijke boodschap.

Metaforen verbinden

Metaforen brengen bij de luisteraar 3 verbindingen tot stand:

      Een verbinding tussen de spreker en de luisteraar
      Een verbinding tussen de situatie van de luisteraar en de metafoor
      Een verbinding van de huidige situatie en de gewenste situatie

Lego® Serious play®

Het gebruik van metaforen is een belangrijk onderdeel van de ontwerpstijl van M3V en wordt veel met behulp van Lego® Serious play® methode uitgevoerd. De combinatie van beide methoden helpen gedachtenpatronen en gevoelige onderwerpen op gang te brengen, door te starten of bespreekbaar te maken. Een veranderproces vooral waardoor op effectieve wijze sturing wordt gegeven aan resultaten mét draagvlak.

Beeldimpressie