Aanbesteden

M3V maakt ambities van opdrachtgevers waar. Een goede aanbesteding voorziet niet alleen in het waarmaken van Programma’s van Eisen, maar voegt waarde toe. Met slimme aanbestedingsstrategieën en realistische exploitatiemodellen daagt M3V de markt uit tot verrassende en betere resultaten. Wij sturen op maximale kwaliteit, meerwaarde binnen budget, optimale levensduurkosten en een zorgeloze exploitatie.

Bij maatschappelijk vastgoed is het gebruikelijk om bij aanbestedingen te gunnen op de laagste prijs met vaak hoge financiële risico’s voor de exploitatiekosten tijdens de gebruiksfase als gevolg. Bij onze aanbestedingen sturen wij niet op de laagste prijs, maar op de meest optimale levensduurkosten in combinatie met een resultaat dat maximaal toegevoegde waarde levert. Aan de basis ligt ons 'Total Cost of Ownership' model (of kortweg 'TCO'). Met het principe van ‘Gunnen op Waarde’ om te sturen op maximale kwaliteit.

M3V organiseert bouwprocessen die gekenmerkt worden door gelijkwaardige samenwerking en co-makership. Uiteraard binnen overeengekomen contractkaders. Gedegen contractmanagement zorgt vervolgens voor het borgen van alle ambities, doelen en (financiële) kaders van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Deze frisse aanpak zorgt voor een win-win voor alle betrokkenen.

Door ervaringen en actief leren, blijft M3V koploper en voorloper op de ontwikkelingen met betrekking tot sturen op exploitatie. Als aanbestedingsmanagers en procesbegeleiders levert M3V verschillende diensten, zoals het:

  • opstellen van vraagspecificaties;
  • samen met u bepalen van de best passende contractvorm en aanbestedingsstrategie;
  • vertalen van deze visie in de juiste aanbestedingsstukken;
  • vorm geven aan de aanbesteding tot en met de gunning;
  • managen van contracten tot en met realisatie.