Huisvesting

Bij het vormgeven en ontwikkelen van huisvesting neemt M3V het gewenste toekomstperspectief als uitgangspunt. De wensen en eisen van morgen zijn immers anders dan die van vandaag. Het resultaat is huisvesting die aansluit op uw werkwijze en voorbereid is op veranderingen in de toekomst.

Bij het ontwikkelen van een huisvestingsconcept, een programma van eisen, een inpassingsstudie of een haalbaarheidsonderzoek denken wij altijd vooruit. Samen met de gebruikers inventariseren we welke activiteiten gaan plaatsvinden in een gebouw en wat de basiseisen en wensen die daar bij horen zijn. Gebruikers, management en bestuur denken vanuit toekomstige ontwikkelingen na over het verwachte, gewenste en noodzakelijke onderwijs in de toekomst. Samen met uw organisatie geeft M3V vorm aan het toekomstige primaire proces en wordt de vertaalslag van visie naar huisvesting begeleid. We denken met u mee en brengen uw waarden in kaart. In kaart brengen van en vasthouden aan deze waarden biedt maximaal resultaat. Kaders en budget zijn onze uitdagingen; geen beperkingen!

Als adviseurs op het gebied van huisvesting levert M3V verschillende diensten, zoals;

  • het ontwikkelen van toekomstgerichte huisvestings- en inrichtingsconcepten, samen met de gebruikers;
  • het vertalen van huisvestingsconcepten in een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen en relatieschema en vlekkenplan voor het gebouw, zodat een architect aan de gang kan. Een programma van eisen is de concrete vertaling van de ambitie van de gebruiker(s);
  • het opzetten van haalbaarheidsonderzoeken, waarmee antwoord wordt gegeven op de vraag of gestelde wensen ook daadwerkelijk en op de juiste manier uitgevoerd (kunnen) worden;
  • het uitvoeren van inpassingsstudies voor ver-/nieuwbouw.