• CIRCULAIR GEBOUWD: SPORTHAL HET BINNENVELD IN WAGENINGEN

  CIRCULAIR GEBOUWD: SPORTHAL HET BINNENVELD IN WAGENINGEN

 • INNOVATIE ANDERS AANPAKKEN…… MET LEGO!

  INNOVATIE ANDERS AANPAKKEN…… MET LEGO!

 • Haarlem: onderwijshuisvesting nieuwe stijl

  Haarlem: onderwijshuisvesting nieuwe stijl

 • Onderwijscampus Voortgezet Onderwijs Lelystad

  Onderwijscampus Voortgezet Onderwijs Lelystad

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Nieuws & Achtergrond

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Werkvelden

 • M3V partner voor maatschappelijk vastgoed.

  M3V verleent advies- en managementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij werken in de maatschappelijke context van onderwijs, opvang, sport en cultuur- & welzijn.

 • Onderwijs & opvang

  Onderwijs & opvang

  Onderwijs en opvang bereiden leerlingen voor op de toekomst, een toekomst die continu in beweging is. Dit maakt dat onderwijs en opvang ook permanent

  Read More
 • M3V Sport

  M3V Sport

  Gemeenten worstelen in toenemende mate met de exploitatiekosten van benodigde voorzieningen voor goed sport- en bewegingsbeleid. Vaak theoretische haalbaarheidsonderzoeken blijken in de praktijk op langere

  Read More
 • Cultuur & welzijn

  Cultuur & welzijn

  Cultuur krijgt een vaste positie in de maatschappij. Zorg verandert van centrale aansturing ver weg naar participatie in de wijk. Als organisatie wil je

  Read More
 • 1
 • 2

Maak kennis met onze expertise gebieden.

Aanbesteden met lef: meerwaarde voor de gebruiker, uitdaging voor de aanbieder

Aanbesteden

"M3V maakt ambities van opdrachtgevers waar. Een goede aanbesteding voorziet niet alleen in het waarmaken van Programma’s van Eisen, maar voegt waarde toe. Met slimme aanbestedingsstrategieën en realistische exploitatiemodellen daagt M3V de markt uit tot verrassende en betere resultaten. Wij sturen op maximale kwaliteit, meerwaarde binnen budget, optimale levensduurkosten en een zorgeloze exploitatie."

Lees meer
Van visie naar vorm

Huisvesting

"Bij het vormgeven en ontwikkelen van huisvesting neemt M3V het gewenste toekomstperspectief als uitgangspunt. De wensen en eisen van morgen zijn immers anders dan die van vandaag. Het resultaat is huisvesting die aansluit op uw werkwijze en voorbereid is op veranderingen in de toekomst."

Lees meer over huisvesting
Strategisch beleid biedt toekomstperspectief

Beleid

"Passend en duurzaam beleid ligt ten grondslag aan een lange termijn visie op onze  werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn.  Beleidsadvisering bij M3V is gericht op het antwoord geven op complexe maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van een kwalitatief goede, passende en betaalbare voorzieningenstructuur. Nu én in de toekomst."

Lees meer over beleid

Referenties

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Nieuws

 • 1
 • 2
 • 3

Gebruikers aan het woord

We richten op de toekomst, sturen op waarden en willen op langere termijn zekerheid aan eigenaren, exploitanten én gebruikers bieden door het realiseren van duurzame voorzieningen binnen beschikbare exploitatiebudgetten.