donderdag, 09 januari 2014

Ypenburg, Montaigne Lyceum

Geschreven door

M3V heeft in opdracht van de Esloo Scholengroep in eerste instantie een 'gewoon' programma van eisen (PvE) voor de nieuwbouw van het Montaigne Lyceum ontwikkeld. De eerste architect is ondersteund bij de vertaling naar een Voorlopig Ontwerp. Op dat moment besloot het overkoepelend bestuur SCO Lucas om in te stappen op een pilot van het Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking (PPS) van het Ministerie van Financiën. Deze pilot is later aanleiding geworden voor de totstandkoming van het Servicecentrum Scholenbouw.

Voor de pilot moest het gedetailleerde PvE omgeschreven worden naar een veel abstracter outputspecificatie (OPS, prestatiebestek). M3V nam de omschrijving van het ruimtelijk en functionele PvE voor zijn rekening en ontwikkelde daarmee de eerste in Nederland bekende OPS voor een VO-schoolgebouw (in samenwerking met Grontmij/Bravenboer&Scheers). In het biedingstraject van de aanbesteding heeft M3V de school ondersteund bij het kwalitatief (onderwijskundig, ruimtelijk) beoordelen van de ontwerpen in de aanbiedingen.

De opdracht omvat

  • Interactief met het schoolteam ontwikkelen van het vernieuwend onderwijsconcept en vertaling daarvan in een huisvestingsconcept en daarop gebaseerd Programma van Eisen;

  • Terugvertalen van het Programma van Eisen naar een voor de DBFMO-aanbesteding geschikte Outputspecificatie (DBFMO: Design Build Finance Maintain Operate);

  • Op basis van de Outputspecificatie en Programma van Eisen mede beoordelen van de onderwijskundige en ruimtelijke kwaliteit van de aangeboden ontwerpen van het schoolgebouw.

Resultaat

In de totaliteit van een DBFMO-aanbesteding is de mogelijkheid om de keuze van de aanbieder mede te sturen op de kwaliteit van zijn ontwerp relatief gering. Zeker omdat in die tijd bij een dergelijke Europese aanbesteding er nauwelijks mogelijkheid was voor een constructieve dialoog met elk van de aanbieders. Niettemin is juist die kwaliteit één van de belangrijkste zaken voor het primair proces van de toekomstig gebruiker. M3V is er met veel inspanning en discussie, in goede samenwerking met de directeur van de school, naar haar mening in geslaagd om de aanbiedingen naar een maximaal goed ontwerp te beïnvloeden: een vernieuwend gebouw voor inspirerend VMBO en HAVO/VWO onderwijs.

Bijzonderheden

Bij deze pilot was, gezien de noviteit en complexiteit van de opgave, een veelheid van adviseurs betrokken hetgeen een multidisciplinaire aanpak vergde. Er was nog nooit eerder een OPS geschreven voor een onderwijsgebouw en het vergde veel creativiteit om ruimtes niet te beschrijven als ruimtes, maar als een verzameling activiteiten en een ruimtelijke kwaliteit die deze activiteiten mogelijk moet maken. Wat geschreven werd moest steeds teruggekoppeld worden naar dezelfde veelheid aan adviseurs om de samenhang in de totale OPS te behouden. Het toen gecreëerde document is nog altijd een goed voorbeeld voor de huidige outputspecificaties die we maken. Het uiteindelijke gebouw en zeker de wijze waarop daarin het onderwijs vorm wordt gegeven, is een voorbeeld van hoe leuk het ‘nieuwe’ leren kan zijn. De zeer intensieve samenwerking met de toenmalige directeur van de school, drs. Piet Post, hebben we als leerzaam en inspirerend ervaren.

Super User

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.