woensdag, 12 juni 2013

Breda, Position paper Brede school ontwikkeling

Geschreven door

De gemeente Breda heeft tot nu toe drie brede scholen gerealiseerd. De schoolbesturen ondersteunen de ontwikkeling van de brede scholen en willen nu overal in Breda brede scholen realiseren. Ter ondersteuning hiervan is M3V gevraagd een position paper op te stellen over de volgende fase van de brede school ontwikkeling in het primair onderwijs in Breda.

Aanpak

Om te bepalen waar de gemeente Breda nu staat als het gaat om brede scholen en hoe de verdere ontwikkeling van de brede scholen zou kunnen of moeten zijn, zijn eerst de landelijke en lokale ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en passend onderwijs in beeld gebracht. Daarna is in overleg met de gemeente de definitie van brede scholen verder aangescherpt en zijn mogelijke t0ekomstscenario’s voor de brede school ontwikkeling in Breda opgesteld. Omdat de brede school meerdere beleidsterreinen raakt, is een integrale aanpak van belang. Belangrijk onderdeel van de paper is de rolverdeling tussen de gemeente en het maatschappelijk middenveld en de organisatie. Ook is een aanzet gedaan voor een bestuurlijk gemeentelijk kader van waaruit de brede school ontwikkeling zou moeten plaatsvinden en is een agenda voor de toekomst opgenomen. Voor de gemeente is het nu helder welke stappen ondernomen moeten worden om invulling te geven aan de volgende fase van brede school vorming in Breda.

Resultaat

Een position paper dat de basis vormt voor het bestuurlijk en ambtelijk overleg en het overleg met het maatschappelijk veld over het brede schoolbeleid voor de komende jaren. De paper bevat bouwstenen voor een verdere uitwerking van het beleid door de gemeente samen met het maatschappelijk veld.

"M3V is er in korte tijd in geslaagd de ontwikkelingen overzichtelijk op papier te zetten. Voor de gemeente zijn de mogelijke scenario’s beschreven, is geholpen met het maken van een beargumenteerde keuze en is haar rol ten opzichte van het veld gedefinieerd. Hierdoor kan op korte termijn het beleid nieuw vorm gegeven worden, samen met het onderwijs en de maatschappelijke partners."

-Paul van Gennip, Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Breda

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.