zaterdag, 10 oktober 2009

Gemeente Oldenzaal, toekomstvisie musea

Geschreven door

In opdracht van gemeente Oldenzaal is een toekomstvisie opgesteld voor de Oldenzaalse musea. In deze toekomstvisie is een museumconcept ontwikkeld dat de basis is voor een sterke en toekomstgerichte positionering van de musea op basis van een sterke cultuurhistorische profilering van de stad Oldenzaal als oudste stad van Twente en toenmalig centrum van religie, bestuur en rechtspraak. In de toekomstvisie is ook ingegaan op de benodigde huisvesting om het nieuwe concept te realiseren en is in beeld gebracht wat het nieuwe museumconcept aan eenmalige en structurele kosten met zich meebrengt.

Situatie

In de gemeente Oldenzaal is een aantal kleine musea met geringe bezoekersaantallen die relatief solitair naast elkaar functioneren. Daarnaast zijn er initiatieven voor nieuwe musea, waaronder een kinderboekenmuseum en een carnavalsmuseum. Ter voorkoming van verdere versnippering van de kleinschalige musea, wil de gemeente meer samenhang en afstemming realiseren in het museumaanbod. Inhoudelijke, ruimtelijke en organisatorische synergie op basis van een voor Oldenzaal herkenbaar en toekomstbestendig museumconcept, is de gemeentelijke ambitie voor de musea. De gezamenlijke musea moeten attractiever, interactiever, spannender, informatiever en vraaggestuurder worden. De collectie en de hierop afgestemde programmering (tentoonstellingen, educatie, projecten, evenementen, onderzoek e.d.) moeten hierbij aansluiten en de huisvesting moet dit ondersteunen.

Resultaat

Voor het nieuwe museumconcept is gekeken naar de specifieke historische en huidige positie van de gemeente Oldenzaal. Tevens is gekeken naar de museale omgeving in Twente, hebben gesprekken en werkbijeenkomsten plaatsgevonden met de Oldenzaalse musea en zijn er diverse beleidsdocumenten gelezen. Zo ontstond er een goed beeld van de visies, ambities en doelstellingen van de betrokken partijen en hun wensen over de toekomstige activiteiten en samenwerking, de huisvesting en organisatie. Gezocht is hierin vooral naar een onderscheidend museumconcept dat wel nadrukkelijk past bij “genen” van Oldenzaal. Omdat in Oldenzaal nog veel elementen aanwezig zijn die verwijzen naar de belangrijke rol van Oldenzaal in de rechterlijke, kerkelijke en bestuurlijke geschiedenis in Twente, waaronder een basiliek, kloosters, gasthuizen, een rechtbank, een raadhuis, gildehuizen, gasthuizen, een verdedigingstelsel, de waag etc., is er voor gekozen deze inhoudelijke aspecten centraal te zetten in het museumconcept. Dit specifieke culturele Oldenzaals erfgoed wil de gemeente meer uitdragen. De musea moeten hierin een belangrijke rol spelen en (mede) het verhaal van Oldenzaal gaan vertellen. Dit sluit ook aan bij de ambitie in het Masterplan Binnenstad van Oldenzaal waarin de ambitie is vastgelegd de historische kwaliteit van de stad uit te bouwen.

De rapportage kan gezien worden als een soort bedrijfsplan voor de musea in Oldenzaal. Het bepaalt de gezamenlijke koers voor de toekomst. De inhoud, de partners, de samenwerking, de huisvesting, de organisatie en de financiering zijn in beeld gebracht. Het rapport geeft houvast voor de positionering en profilering van de musea in het bijzonder en het culturele erfgoed van Oldenzaal in het algemeen.

"In 2009 heeft het bureau M3V (in opdracht van de gemeente Oldenzaal) een onderzoek verricht naar de inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de musea en cultuurhistorische bezienswaardigheden in Oldenzaal. Gedurende het proces is regelmatig afstemming geweest met direct betrokken partijen door middel van werkconferenties en individuele gesprekken. Uiteindelijk is een eindrapportage opgesteld met de titel “Toekomstvisie musea Oldenzaal. Eén concept, één organisatie, één accommodatie”. Het onderzoek is naar tevredenheid uitgevoerd. De aanbevelingen uit het rapport worden meegenomen bij de verdere ontwikkelingen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de vormgeving en uitvoering van de inhoudelijke samenhang tussen de Oldenzaalse musea."
- Carmen Steghuis-Bekke, beleidsmedewerker recreatie, toerisme en cultuur

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.