dinsdag, 08 september 2015

RENN4, Signaleringsinstrument Onderwijshuisvesting

Geschreven door

De veranderende bevolkingssamenstelling, de Rijks- en gemeentelijke bezuinigingen en diverse beleidsmatige ontwikkelingen zoals passend onderwijs en de decentralisaties van de jeugdzorg doen een groot appél op het strategisch en beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen. Door een daling van het aantal leerlingen neemt de leegstand toe, dalen de inkomsten vanuit het Rijk en stijgen de kosten voor huisvesting, onderwijs en personeel. Daarnaast stellen ook onderwijskundige ontwikkelingen andere en nieuwe eisen aan de gebouwen.

Deze ontwikkelingen vragen om actief huisvestingsbeleid waardoorsnel en adequaat kan worden ingespeeld op diverse ontwikkelingen. Dit vereist ook een goed inzicht in de gehele huisvestingsportefeuille en een instrumentarium waardoor snel en weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden. M3V heeft in opdracht van RENN4 huisvestingsbeleid opgesteld en een dashboard ontwikkeld, waarmee RENN4 constant de huisvestingsportefeuille kan monitoren. 

Het dashboard

Het ontwikkelde dashboard ondersteunt bij het zicht krijgen op de vastgoedportefeuille. Naast de primaire functie van het dashboard, het signaleren van aandachtspunten, bevatten achterliggende tabbladen een schat aan informatie om nog gedetailleerder inzicht te krijgen in de stand van zaken. 

Een voorbeeld

Een groen signaal geeft weer dat een locatie ‘veilig’ is met betrekking tot de zelf ingestelde parameters. Ofwel: er is geen reden tot directe actie. Oranje en/of rode signalen geven aan dat er op een locatie mogelijk problemen ontstaan of zijn, waarna voor een gedetailleerdere uitleg gekeken kan worden naar de input van de parameters waarop oranje/rood gescoord wordt. Daarnaast kan er met betrekking tot de capaciteit ook een wit signaal ontstaan; dit betekent overcapaciteit en kan reden zijn tot bijvoorbeeld het verhuren van delen van een gebouw. Voor locaties waar medegebruik plaats vindt, wordt alleen gekeken naar de leerlingaantallen.

Signaleringsinstrument RENN4

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.