zondag, 10 oktober 2010

Almere, Arte College

Geschreven door

Theater als podium voor het nieuwe onderwijs

Het Openbaar Onderwijs in Almere streeft naar een gedifferentieerd aanbod van opleidingen. Het doel daarbij is om binnen de gemeente een veelheid aan onderwijsmogelijkheden te kunnen aanbieden, waarin alle leerlingen een bij hen passende en uitdagende opleiding kunnen volgen. Als onderdeel van dit aanbod realiseert OSG De Meergronden een nevenvestiging in het vinexlocatie Almere Poort (wijk ‘Europakwartier’).

De doelstelling

De Meergronden wil van Almere Poort een school maken die wordt ingericht op basis van de nieuwste pedagogische en didactische inzichten. De ambitie bestaat om de nieuwe vestiging inhoudelijk en functioneel op te zetten rondom het thema ´Theater´. Dit sluit aan op het project Verbindend Vernieuwen van de gemeente om het onderwijs meer thematisch, vraaggericht, competentiegericht en contextrijk te organiseren. M3V is gevraagd om in gezamenlijkheid het onderwijskundige concept te ontwikkelen, wat als input zal dienen voor vervolgens de huisvestingsvisie en het huisvestingsconcept.

De uitdaging

De school streeft ernaar om theater het podium van het nieuwe onderwijs te laten zijn. Daarbij wenst zij samen te werken met partners (w.o. het bedrijfsleven) die inhoudelijk bijdragen aan dit nieuwe onderwijskundige concept en die een versterking kunnen geven aan dit thema. Tevens kunnen zij een rol spelen voor wat betreft leerlingenaantallen; de gemeente beoogt een aantal van 850 leerlingen, terwijl de school 1200 leerlingen verwacht.

De oplossing

In gezamenlijkheid is een definitief programma van eisen gerealiseerd. Tevens zijn met geïnteresseerde partners gesprekken gevoerd over samenwerking. De Stichting De Schoor (jongerenwerk), het CKV, het ROC, de theaters en de bibliotheek hebben aangegeven inhoudelijk te willen gaan samenwerken. De Schoor is eveneens bezig met nieuwe huisvesting in dezelfde wijk en besloten is dat dit onderdeel kan vormen van de te realiseren school.

De nieuwe huisvesting met de naam Arte College is officieel geopend op 10 februari 2011.

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.