vrijdag, 10 oktober 2008

Helmond, Selectie Kinderopvang

Geschreven door

In opdracht van de gemeente Helmond hebben wij de selectie begeleid om voor de brede scholen in Brandevoort een of meer kinderopvangorganisaties te kiezen, die samen met de scholen inhoud moeten gaan geven aan de voorzieningen van 0 tot 12 jaar. Door ons is het selectiedocument opgesteld voor de uitvoering van deze kinderopvang. Op basis van het selectiedocument, waarin de context en de eisen en wensen met betrekking tot de selectie van de kinderopvangorganisaties zijn omschreven, hebben wij samen met de gemeente Helmond en de betrokken schoolbesturen de aanbiedingen van de inschrijvers beoordeeld en zijn er gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders van kinderopvang. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een selectie van twee aanbieders die samen met de scholen het brede schoolconcept gaan vormgeven in Brandevoort. M3V heeft naast het opstellen van het selectiedocument ook de daadwerkelijke werving en de selectie begeleid en het eindrapport opgesteld op basis waarvan gunning heeft plaatsgevonden.

Aanpak

Om het selectiedocument op te stellen, is gesproken met de gemeente Helmond en de betrokken schoolbesturen over hun visie op de kinderopvang, de organisatie, de samenwerking en het onderwijs. De context is beschreven waarin de kinderopvang moet gaan plaatsvinden, er is een beoordelingskader opgenomen en een beschrijving van de wensen en eisen met betrekking tot de selectie van de kinderopvang. De kwantitatieve en kwalitatieve eisen die de scholen en de gemeente stellen aan de kinderopvang zijn in beeld gebracht. Vervolgens zijn door een landelijke advertentie kinderopvangorganisaties uitgenodigd informatie op te vragen en eventueel een bieding te doen. Zij kregen het selectiedocument toegestuurd en konden op basis hiervan beslissen wel of niet mee te doen. De reacties zijn vervolgens door ons getoetst aan het selectiedocument alvorens gesprekken zijn gevoerd met die organisaties die voldeden aan de eisen en wensen in het selectiedocument. Na de gesprekken heeft er een beoordeling plaatsgevonden van de aanbiedingen en zijn de kinderopvangorganisaties geïnformeerd over de keuzes i.c. de gunning.

Resultaat

Met deze transparante wijze van werven en selecteren is een keuze gemaakt voor die organisaties die naast het verzorgen van kinderopvang ook bereid zijn een bijdrage te leveren aan het brede schoolconcept in Brandevoort. Gekozen is voor de kinderopvangorganisatie die programmatisch, ruimtelijk en organisatorisch ook bereid is samen te werken met de andere partners in de brede scholen. Aan de voorkant is al geselecteerd op de samenwerkingsbereidheid van de partners, wat de samenwerking nadien niet meer ter discussie stelt.

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.