maandag, 28 juni 2010

Almere, Haalbaarheidsonderzoek kinderopvang Almeerse Scholen Groep

Geschreven door

De Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft de ambitie brede scholen in alle wijken van Almere te realiseren, waar in elk geval een integraal aanbod op de gebieden onderwijs en kinderopvang wordt gerealiseerd. Tot nu toe krijgt deze samenwerking vorm door strategische partnerschappen met diverse zelfstandige organisaties voor o.a. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De ambitie van de ASG komt voor uit de wens om taalachterstanden bij kinderen te verminderen, meer regie te hebben op de voorschoolse periode, een doorgaande ontwikkelingslijn voor 0-20 jarigen te realiseren en het huidige marktaandeel te behouden dan wel te vergroten. De ASG heeft M3V adviespartners gevraagd om de wenselijkheid en haalbaarheid van het ‘zelf aanbieden’ van kinderopvang van 0 tot 4 jarigen (als dienst van de ASG) te onderzoeken vanuit de inhoudelijke ambitie te komen tot brede voorzieningen.

Aanpak

Om de vraag van de ASG te kunnen beantwoorden, heeft M3V een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Ambities en mogelijkheden van de Almeerse Scholen Groep zijn in kaart gebracht, evenals landelijke en lokale ontwikkelingen. Aan de hand van verschillende modellen om kinderopvang aan te bieden (variërend van het aangaan van een strategisch partnerschap tot het aanbieden van kinderopvang in eigen beheer) is ingezoomd op aspecten als kwaliteit, juridische vormgeving, personeel en huisvesting. Samen met een financiële berekening heeft dit geleid tot een advies over de mogelijkheden voor de ASG.

Resultaat

M3V heeft een richting aangegeven welk model het best past is bij de ambities en doelstellingen van de ASG. Ook is een aantal aanbevelingen gedaan voor mogelijke vervolgstappen. De ASG kan met deze rapportage in de hand nu een keuze gaan maken hoe zij de voorschoolse periode wil vormgeven.

" Toen ik als voorzitter van het College van bestuur van de Almeerse Scholen Groep onze keuzes met betrekking tot de kinderopvang voorlegde aan intern betrokkene, de eigen Raad van Toezicht , de gemeente en onze maatschappelijke adviesraad was er 1 gemeenschappelijke reactie. Dat was dat ze zeiden dat dit rapport hen helder de afwegingen heeft geschetst en beslissingen die zijn genomen inzichtelijk, transparant en navolgbaar maakten. Kortom kwalitatief een goed stuk werk; ook om draagvlak te krijgen voor niet de makkelijkste beslissingen." 

- drs. John van der Vegt, Almeerse Scholen groep

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.