zondag, 16 augustus 2009

Doetinchem, Gemeente, ontwikkeling integraal huisvestingsplan

Geschreven door

Vraagstelling

Om de toekomstige huisvestingsvraagstukken goed in beeld te krijgen, heeft de gemeente Doetinchem in 2008 besloten een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Dit IHP richt zich op die voorzieningen waarvoor de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft: basis- en speciaal basisonderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs.

Uitgangspunten

Het IHP Doetinchem 2009 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Leerlingenprognoses en ruimtebehoefte 2008, Pronexus;
  • Het IHP omvat de huisvesting van basis-, speciaal en voortgezet onderwijs (zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting);
  • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken geen onderdeel uit van het IHP (dat geldt ook voor andere maatschappelijke voorzieningen);
  • De verordeningen huisvesting onderwijsvoorzieningen Doetinchem daar waar het gaat om de normatieve vaststelling van de ruimtebehoefte van de scholen.

Voor de opstelling van het IHP hebben informatieverzameling (door middel van vragenlijsten), deskresearch, werkbijeenkomsten met het onderwijsveld en bilaterale overleggen met scholen/schoolbesturen en de gemeente Doetinchem plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn begin 2009 afgerond. Op basis van de informatieverzameling en de informatie uit de overleggen is het IHP opgesteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door adviseurs van M3V adviespartners in samenwerking met medewerkers van de gemeente Doetinchem. Ook hebben enkele overleggen plaatsgevonden met een speciaal voor het IHP ingestelde projectgroep.

Eindresultaat

Het eindresultaat is een gedetailleerd antwoord op de oorspronkelijke vraagstelling. In een uitgebreid rapport wordt ingegaan op de verschillen onderwijssoorten en gebieden binnen de gemeente.

Reactie Gemeente Doetinchem:

"De werkzaamheden van M3V zijn tot volle tevredenheid verricht. Zowel ambtelijk, bestuurlijk als vanuit het onderwijsveld is er sprake van tevredenheid. Er is sprake geweest van een goede inhoudelijke en procesmatige rol van M3V. M3V heeft op een goede wijze leiding gegeven aan dit proces en heeft zorg gedragen voor een resultaat dat voor de gemeente en schoolbesturen voldoende houvast geeft voor de toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting in de gemeente Doetinchem.”

Dhr. G. Verbeek, Hoofd afdeling maatschappelijke ontwikkeling

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.