zaterdag, 30 oktober 2010

Neede, VSO-school voor ZML De Triviant

Geschreven door

Een nieuw concept voor ZML-onderwijs onder één dak met zorgwoningen

Vraagstelling

De Triviant is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 12 tot 20 jaar. De school is sinds 18 september 2009 zelfstandig, maar valt onder de Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland (samen met de Leeuwerikschool, de SO afdeling in Neede en de SO en VSO scholen in Hengelo en Almelo). De vraagstelling aan M3V betrof het adviseren over en begeleiden van de realisering van de nieuwbouw van de VSO-afdeling van De Leeuwerikschool voor ZMLK op de locatie van de voormalige Spilbroekschool. Onderdeel van deze advisering en begeleiding is het onderzoeken van de mogelijkheden van een integrale locatieontwikkeling, waardoor versterkende functionele relaties met de school ontstaan en een gunstiger grondexploitatie. Na de realisatie van de nieuwbouw is de naam van de school omgedoopt naar De Triviant (www.detriviant.nl).

De opdracht omvat

De advisering en begeleiding van M3V richt zich op de volgende aspecten:

  • de ontwikkeling van het onderwijsconcept van De Leeuwerikschool met het daarbij in kaart brengen van mogelijke op de omgeving gerichte activiteiten, daarin aanwezige relevante partners en de daarvoor benodigde voorzieningen.
  • uitwerking in een functioneel en ruimtelijk programma van eisen en de benodigde initiële investering voor de realisatie;
  • onderzoeken van de haalbaarheid binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot de locatie (ruimtelijke studie in relatie tot de mogelijkheden van de locatie).

Voor de integrale locatieontwikkeling betekent dit dat de aandacht gericht is geweest op eventuele toevoegingen van voorzieningen aan de locatie die een functionele en positieve betekenis hebben voor de school.

Resultaat

Met De Triviant is een voor deze leerlingen prachtig onderwijsconcept ontwikkeld met een pedagogisch-didactische aanpak gericht op het vergroten van hun sociale redzaamheid.. Van docent gestuurd onderwijs, via gedeelde sturing naar zoveel mogelijk leerling gestuurd werken, die ontwikkeling vormt een belangrijke rode draad in de didactische aanpak van de school. Door middel van partnerschappen geeft de school vorm aan haar visie dat de toekomstige woon-, werk- en recreëeromgeving de meest krachtige leeromgeving vormt. Het vernieuwende onderwijskundig concept is door M3V doorvertaald naar een gebouw met werkpleksimulatie in een bedrijfsachtige omgeving (oefenbedrijven). Aanvullend vormen externe bedrijfsstages belangrijke vehikels voor het vergroten van de sociale redzaamheid en de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Bijzonderheden

Om het concept van lerend werken en werkend leren vorm te geven, is gezocht naar externe partners die het concept inhoudelijk en ruimtelijk versterken. De Stichting Aveleijn, die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap, was op zoek naar aanvullende woonruimte voor haar doelgroep en heeft dit vorm gegeven in een integraal huisvestingsconcept met De Triviant. De woningen op De Triviant zijn gelijk oefenbedrijven/-ruimten voor de leerlingen van De Triviant. Dit integraal concept van wonen en onderwijs is zowel inhoudelijk als ruimtelijk uniek. Het biedt op goede en functionele wijze een integraal programmatisch aanbod van onderwijs, zorg, opvang, werk en vrijetijdsbesteding voor de doelgroep van Aveleijn én De Triviant.

Fotografie DigiDaan

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.