zondag, 13 december 2015

Veenendaal, Gemeente, Integraal Huisvestingsplan

Geschreven door

De gemeente Veenendaal vindt goede onderwijshuisvesting een belangrijke factor voor de kwaliteit van het onderwijs in Veenendaal. Vanuit dat belang gaat de gemeente samen met de schoolbesturen investeren in kwalitatieve, functionele en eigentijdse scholen. Onder leiding van M3V is vanuit deze ambitie in een integraal huisvestingsplan opgesteld, dat voorziet in gefaseerde – elke twee jaar een nieuwe basisschool – vernieuwing van de schoolgebouwen. 

Vraagstelling

De gemeente en schoolbesturen in Veenendaal staan voor een grote opgave. Veel gebouwen zijn verouderd, de gemiddelde leeftijd van de schoolgebouwen is 38 jaar en door demografische ontwikkelingen is er in enkele wijken sprake van leegstand. De gemeente en schoolbesturen willen voorkomen dat er in de nabije toekomst steeds meer middelen nodig zijn voor de instandhouding van de huisvesting en steeds minder middelen beschikbaar zijn voor het onderwijs zelf. De vraag was dan ook of we moeten blijven investeren in oude scholen of dat het beter is om te werken aan vernieuwing. 

Uitgangspunten

Er is gekozen om in de gemeente Veenendaal te werken aan gefaseerde vernieuwing en terugdringing van de leegstand. Dit leidt ertoe dat de gemiddelde leeftijd van de scholen circa 20 jaar is, maar ook dat het aantal onderwijslocaties vermindert. Het terugdringen van het aantal locaties reduceert de overcapaciteit en zorgt voor een omvang van scholen die aansluit bij de Veenendaalse stichtingsnorm van 322 leerlingen. Het maakt het ook mogelijk de vernieuwing van scholen te realiseren in een periode die aansluit bij de technische en financiële afschrijvingsperiode.

Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de fasering. Deze fasering is op hoofdlijnen gebaseerd op twee componenten.

  • Enerzijds de technische staat van de onderwijsgebouwen o.a. bepaald op basis van het onderhoud dat de komende jaren moet plaatsvinden.
  • Anderzijds de sociaal-maatschappelijke ambitie met betrekking tot bepaalde wijken van de gemeente Veenendaal en de wenselijkheid om te investeren in de voorzieningenstructuur voor het jonge kind ten behoeve van die ambities.

Vervolgstap: elke twee jaar een nieuw IKC in Veenendaal!

Partners IKCHet Integrale Huisvestingsplan voorziet in de ambitie om elke twee jaar een nieuw schoolgebouw neer te zetten in Veenendaal. De geplande investeringen zijn daarnaast nadrukkelijk gekoppeld aan de inhoudelijke IKC-ambities binnen de gemeente; investeringen vinden plaats op basis van samenwerkingsafspraken tussen de betrokken basisschool/basisscholen en de voorzieningen voor kinderopvang. Het ideaal is dat kinderen in de leeftijd 0 – 12/13 jaar, zo mogelijk op één locatie, gebruik maken van een combinatie van de functies opvang, onderwijs en opvoeding. Dit moet vorm krijgen door de ontwikkeling van integrale kindcentra. Gestreefd wordt naar het creëren van een doorgaande (talent-)ontwikkeling van kinderen. Met erkenning van de bestaande identiteit en pluriformiteit in het Veenendaalse onderwijs, staat het versterken van de samenwerking gericht op opvang, onderwijs, ontwikkeling, ontmoeten en ontspannen centraal! 

 

 

Harry Vedder

www.nu.nl | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.