donderdag, 24 juli 2014

Huisvestingsconcept SBO De Bolster, Wijchen

Geschreven door Khanh Le

De Bolster is door de gemeente Wijchen gevraagd een ander bestaand schoolgebouw te betrekken samen met de ondersteunende functies van het samenwerkingsverband (WSNS). De bedoeling is dat een centrum voor zorgkinderen ontstaat met zowel onderwijsfaciliteiten als zorgfuncties voor leerlingen ten behoeve van de scholen in het samenwerkingsverband.

De doelstelling

Het onderzoeken van de mate van geschiktheid van het aangeboden gebouw op de andere locatie voor het onderwijs- en zorgconcept, zoals men dit in de nabije en middellange toekomst vorm en inhoud wil geven.

De uitdaging

Het ontwikkelen van het toekomstige onderwijs- en zorgconcept van De Bolster en het samenwerkingsverband. Op basis daarvan een voorstel ontwikkelen voor de herinrichting van het toekomstige gebouw. Het onderzoeken van de consequenties van verbouw van het aangeboden gebouw versus de consequenties van nieuwbouw (financieel en inhoudelijk).

De oplossing

Er is een huisvestingsconcept ontwikkeld, dat het vernieuwende onderwijs- en zorgconcept faciliteert en toekomstige ontwikkelingen goed kan opvangen. Op basis van een financiële analyse is aangetoond dat sloop van het bestaande gebouw en vervolgens nieuwbouw de meest gunstige oplossing is.