De nieuwbouw van het Technova College (ROC A12) kan van start.

Op vrijdag 7 december 2018 vond in het Technova College in Ede een symposium plaats over de uitgangspunten, het concept, de realisatie en het dagelijks gebruik van het recent geopende ROC.

MFA DoetinchemOnderwijs en opvang bereiden leerlingen voor op de toekomst, een toekomst die continu in beweging is. Dit maakt dat onderwijs en opvang ook permanent aan verandering onderhevig zijn. Ontwikkelingen in onderwijsvisie, in combinaties met andere maatschappelijke sectoren, in krimp en groei en in een grotere multiculturaliteit. Hoe ontwikkel je een passende onderwijsvisie? Hoe geef je dit vorm in een stimulerende leer- en werkomgeving? Hoe vertaal je dit in een toekomstgericht voorzieningenbeleid?

23 november 2018 - Sportcomplex het Binnenveld in Wageningen is officieel geopend door burgemeester Geert van Rumund. Met een speciale sleutel verrichtte hij de openingshandeling van een van de eerste circulair gerealiseerde sportcomplexen in Nederland.

M3V verleent advies- en managementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij werken in de maatschappelijke context van onderwijs, opvang, sport en cultuur- & welzijn.

We hebben wéér ons team versterkt! Monique Deelman maakt nu deel uit van het M3V team in Apeldoorn.

Niet alleen is M3V verhuisd begin april: we hebben óók ons team versterkt! Marjolein Wiegman maakt nu deel uit van het team onderwijskundige adviseurs van M3V.

Op 4 april jl. besloot de gemeenteraad van Lelystad tot ingrijpende vernieuwing van het voortgezet onderwijs. De huidige drie brede scholengemeenschappen worden vervangen door een onderwijscampus waar de onderwijssoorten niet meer verspreid en versnipperd worden aangeboden.

M3V heeft een nieuw kantoor in Apeldoorn. Als adviesbureau zijn wij dagelijks voor onze klanten bezig met Aanbestedingen, Beleidsontwikkeling en nieuwe Huisvestingsconcepten (voor onderwijs, sport en cultuur). Maar nu zijn we eens aan de slag gegaan met onze eigen huisvesting.

De insteek is helder; het moet vooral geen klaagverhaal worden. Voor opdrachtgevers en hun inkoopbureaus valt meer te halen dan nu vaak wordt gevraagd.
De opdrachtgever doet zich tekort door de verkeerde vraag te stellen en koopt daardoor vaak een kat in de zak. Belangrijk is vooraf te bedenken wat de waarde zou moeten zijn en dat te vertalen naar verwachte prestaties.