Werkwijze

M3V staat voor creatief, innovatief, onderzoekend en vernieuwend denken en werken. Wij leunen niet op de bestaande oplossingen voor beleid, huisvestingsconcepten of aanbestedingsstrategieën, maar durven af te wijken van de gebaande wegen. Het team bestaat uit ambitieuze professionals, in een combinatie van ervaren adviseurs en verfrissend jong talent. Zorgvuldig geselecteerd als experts binnen diverse disciplines, zoals onderwijskundigen, bouwkundigen, architecten en sociaalgeografen. Bovenal is het team gepassioneerd en ruimdenkend en hierdoor niet bang om adviezen en meningen te geven. 

We zijn een partner en betrekken de opdrachtgever en zijn team op een open, informele en interactieve wijze. Voor elke situatie of probleemstelling zoeken wij samen met u steeds naar dé beste maatoplossing. Daarbij gaan we onverwachte en nog onbekende oplossingen niet uit de weg, maar toetsen deze uiteraard wel zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit. Ons doel is passende, duurzame en betaalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en voorzieningen te ontwikkelen en wij zetten ons maximaal in om:

  • leer-, werk- en sportomgevingen te creëren die het beste uit de gebruikers halen;
  • maximaal waardevolle voorzieningen tot stand te brengen binnen de beoogde kaders;
  • te zorgen en borgen dat onze opdrachtgevers procesmatig de beste keuzes en stappen maken, passend bij hun vraag en oplossing; 

We krijgen energie van samenwerken met opdrachtgevers met ambitie en visie op het belang van huisvesting!

 

Contact

M3V Advies en Management
'Oak Building'
Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 85 3010894
E-Mail: info@m3v.nl

M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.