Flexibel en duurzaam

Of het nu gaat om een gebouw of een strategisch beleidsplan, maatschappelijk beleid en vastgoed is altijd een vraagstuk van de lange termijn. Niet alleen technische ontwikkelingen zoals op het gebied van ICT en productontwikkeling in de bouw spelen een rol, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografische groei en krimp, passend onderwijs, integrale kindcentra, decentralisatie van het sociale domein en het stimuleren van meer beweging. Het is daarom van belang dat het ontwikkelen van maatschappelijk beleid en vastgoed plaatsvindt vanuit toekomstgericht denken. 

In alle projecten – van huisvestingsconcept, vraagspecificatie en strategische toekomstvisie tot integraal huisvestings- of accommodatieplan– daagt M3V betrokken partijen uit om na te denken over toekomstige voorzieningen. Wij formuleren samen met u een toekomstvisie en brengen de eerste stappen in beeld die gezet moeten worden. Bij het realiseren van een gebouw vertaalt M3V deze toekomstvisie ook in een passende aanbestedingsstrategie en ontwikkelingsmodel. Het resultaat is een gebouw dat niet alleen nu past, maar ook in de toekomst steeds aanpasbaar is aan toekomstige nu nog onbekende ontwikkelingen. 

Door te denken en te werken vanuit de toekomst:

  • worden huisvestingsportefeuilles een instrument van strategische beleidsvoering;
  • ontstaan flexibele en steeds op maat aanpasbare gebouwconcepten;
  • kan een school, sportorganisatie of cultuurinstelling zich blijvend en ongehinderd inhoudelijk verder ontwikkelen;
  • kunnen ambities mee blijven ontwikkelen, zowel nu als in de toekomst;
  • ontstaat één duidelijk en stuurbaar kader voor alle partijen.