Circulair Bouwen wordt beloond!

In het door Schooldomein georganiseerde debat over creatief hergebruik wordt gesteld dat we in de bouw voor een ingrijpende fase staan: niet de functie staat centraal, maar de natuur en de omgeving zijn het uitgangspunt voor fysieke oplossingen. Een gebouw wordt daarbij een bron die energie oplevert in een omgeving die duurzaam en vitaal is.

Informatie & Publicaties