Meerwaarde én méér kwaliteit met dezelfde middelen: 'duurzaam', 'waardecreatie' en 'zo circulair mogelijk' zijn onze uitgangspunten.

Met een innovatieve aanpak zorgt M3V voor meerwaarde en extra kwaliteit met dezelfde middelen. In een programma van eisen of een vraagspecificatie wordt het feitelijke minimumpakket gepresenteerd, dat u voor uw geld aan resultaat wilt krijgen. In een traditioneel bouwproces is dit meestal ook het programma waarop u het proces laat sturen. Dit programma krijgt u dus op zijn best, en vaak worden tijdens de definitiefase al concessies gedaan om de vraag binnen budget te krijgen. Maar zijn deze concessies noodzakelijk? En is er niet eigenlijk veel meer mogelijk binnen de gestelde kaders? En het beschikbare budget?

Door dromen blijvend te benoemen, deze dromen niet uit het oog te verliezen en de vertaling hiervan te leggen bij de markt, worden marktpartijen door de slimme aanbestedingsstrategieën van M3V uitgedaagd om maximale waarde te realiseren tegen de laagste (en vaste) levensduurkosten. Waarde en kwaliteit worden bepaald door wat het gebouw daadwerkelijk tijdens de gebruiksfase presteert en levert voor uw budget. 

Het benoemen en realiseren van dromen is mogelijk voor zowel de realisatie van uw nieuwe huisvesting, als het in stand houden en onderhouden van uw bestaande gebouwportefeuille. Door het op deze manier aan te pakken, hebben gebruikers, bestuurders en bouwers hetzelfde belang: zekerheid voor lang termijn! Gedegen contractmanagement zorgt vervolgens voor het vastleggen van ambities, van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Deze innovatieve aanpak zorgt voor een win-win voor alle betrokkenen.

 

Meer over waardecreatie

Informatie & Publicaties