Expertise

Beleid & Strategie | Huisvesting | Aanbesteding

M3V bouwen aan waarden 16x9M3V kennispartner: van visie tot en met exploitatie

M3V realiseert duurzame huisvestingsoplossingen voor onderwijs-, sport- en sociaal-maatschappelijke organisaties. Dat begint niet met stenen, maar met een visie. De oplevering is niet het eind, maar juist het begin van de meerjaren exploitatiefase.


Strategisch beleid biedt toekomstperspectief

Passend en duurzaam beleid ligt ten grondslag aan een lange termijn visie op onze werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn. Beleidsadvisering bij M3V is gericht op het antwoord geven op complexe maatschappelijke vraagstukken en het realiseren van een kwalitatief goede, passende en betaalbare voorzieningenstructuur. Nu én in de toekomst.

Van visie naar vorm

Bij het vormgeven en ontwikkelen van huisvesting neemt M3V het gewenste toekomstperspectief als uitgangspunt. De wensen en eisen van morgen zijn immers anders dan die van vandaag. Het resultaat is huisvesting die aansluit op uw werkwijze en voorbereid is op veranderingen in de toekomst.

Aanbesteden met lef: meerwaarde voor de gebruiker, uitdaging voor de aanbieder

M3V maakt ambities van opdrachtgevers waar. Een goede aanbesteding voorziet niet alleen in het waarmaken van Programma’s van Eisen, maar voegt waarde toe. Met slimme aanbestedingsstrategieën en realistische exploitatiemodellen daagt M3V de markt uit tot verrassende en betere resultaten. Wij sturen op maximale kwaliteit, meerwaarde binnen budget, optimale levensduurkosten en een zorgeloze exploitatie.