Expertise

Onderwijs | Sport | Cultuur & Welzijn

M3V bouwen aan waarden 16x9M3V partner voor maatschappelijk vastgoed

M3V verleent advies- en managementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed.


Onderwijs en opvang bereiden leerlingen voor op de toekomst, een toekomst die continu in beweging is. Dit maakt dat onderwijs en opvang ook permanent aan verandering onderhevig zijn.

Gemeenten worstelen in toenemende mate met de exploitatiekosten van benodigde voorzieningen voor goed sport- en bewegingsbeleid. Vaak theoretische haalbaarheidsonderzoeken blijken in de praktijk op langere termijn van weinig waarde en de exploitatie zelf bestaat meestal meer uit het beheer en in stand houden van afgesproken activiteiten dan op proactief ondernemerschap.

Cultuur krijgt een vaste positie in de maatschappij. Zorg verandert van centrale aansturing ver weg naar participatie in de wijk. Als organisatie wil je mee veranderen. Groeien, ontwikkelen en vooruit. En sommige keuzes moeten voor een lange termijn gemaakt worden, terwijl je nog geen zicht hebt op wat komen gaat. Een ding is zeker: goede voorzieningen stonden, staan en zullen aan de basis blijven staan van toekomstig succes en toekomstige welvaart.