Onderwijs & integrale huisvestingsplannen

Het klinkt vreemd maar naast bevolkingsgroei en een wooncrisis, is in delen van Nederland sprake van krimp. Groei én krimp tegelijkertijd leiden vanzelfsprekend ook tot verschuivingen in de vraag naar maatschappelijke voorzieningen. Ook onderwijsvoorzieningen! Bovendien is het hard nodig te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen. Door een voorgenomen wetswijziging zijn gemeenten in de toekomst verplicht om een Integraal Huisvestingsplan op te stellen waarmee het toekomstperspectief voor onderwijsvoorzieningen onderbouwd wordt.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Met de komst van het verplichte IHP moeten schoolbesturen en gemeenten in overleg afspraken maken over prioritering rondom onderwijshuisvesting. Nadrukkelijk wordt renovatie ook als voorziening in onderwijshuisvesting opgenomen. Renovatie wordt hiermee een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. De levensduur van schoolgebouwen moet hierdoor met ten minste 25 jaar verlengd worden.

Ambitieus

Voor het opstellen van een IHP zijn visie, daadkracht en vooral de wil om samen te werken dé cruciale succesfactoren. Je moet bereid zijn over je eigen horizon te kijken, buiten gevestigde denkramen te treden, het collectieve boven het individuele resultaat te stellen en ja, soms moet je over je eigen schaduw heen stappen.

Het verlengen van de ‘life cycle’ van schoolgebouwen heeft raakvlakken met andere ontwikkelingen en projecten. Denk bijvoorbeeld aan het ‘Kilmaatakkoord’, de Stikstofproblematiek en het programma ‘Frisse Scholen’.

Dat alles maakt de totstandkoming van een IHP tot een meer dan ambitieus doel.

M3V helpt!

De vertaling van wetgeving naar lokaal of regionaal onderwijshuisvestingsbeleid is complex: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting; schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie. M3V begeleidt en ontwikkelt maatwerk IHP’s. Een daarvan kwam deze week in het nieuws: Gemeente Almere.

Publicaties

Contact

Voor aanvullende informatie of een nadere toelichting, staat Krijno van Vugt u graag te woord. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..