routekaart sportOm scholen en hun gymsecties te ondersteunen bij het toekomstgericht nadenken over bewegingsonderwijs en bijbehorende faciliteiten is de routekaart Bewegingsvoorzieningen ontwikkeld. Dit hulpmiddel ondersteunt gymsecties bij het ontwikkelen van een nieuwe, andere visie over bewegingsonderwijs.

Ervaring wijst uit dat vaksecties LO wat betreft onderwijskundig denken soms nog enigszins traditioneel zijn. Er wordt vaak uitgegaan van standaard gymzalen, al of niet tot één sportzaal of sporthal te koppelen, met een standaard inrichting. Tijdens ontwerp van de voorzieningen komt onder andere de definitieve inrichting, belijning en sportvloerkeuze aan de orde. Deze standaard gymzaal komt ook vaak voort uit de ontwikkeling van de sporthal door een afdeling binnen de gemeente met focus op het gebruik door de lokale sportverenigingen.

Stichting Carmelcollege

In opdracht van Stichting Carmelcollege heeft M3V de routekaart Bewegingsvoorzieningen ontwikkeld. Doel van de routekaart is het openen van ogen voor kansen bij elk (nieuwbouw) project en het zorgen voor toekomstgericht denken en ontwikkelen van bewegingsconcepten en daarop gerichte sport- en beweegvoorzieningen. Met behulp van de routekaart worden scholen en hun gymsecties ondersteund en gestimuleerd om toekomstgericht over het bewegingsonderwijs na te denken en om deze visie te vertalen in bijpassende bewegingsvoorzieningen LO.  Stichting Carmel heeft een artikel, genaamd ‘Ook bewegen is een leervak’, gepubliceerd over de routekaart in het Carmel Magazine van mei 2015. Deze is als bijlage toegevoegd aan dit artikel. Ook is de routekaart zelf toegevoegd als bijlage.

De routekaart

De routekaart kan hier worden gedownload:

pdfM3V_Menukaart_Bewegingsvoorzieningen_LO_20191028.pdf2.13 MB