ROUTEKAART VERDUURZAMEN SPORT VOOR GEMEENTEN

Tijdens het congres Sportief Verbinden in de RAI in Amsterdam is op 23 januari 2020 de Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur ondertekend door bestuurders en ketenpartners in de sportwereld. Namens het bedrijfsleven tekende Harry Vedder (co-founder van M3V) het deelakkoord ‘Circulaire Sportomgeving’ . Daarmee omarmt het bedrijfsleven de ambitie om flinke stappen te zetten bij het verduurzamen van sportfaciliteiten in Nederland.

Team Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur full

De uitdaging

Nederland heeft 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden. De gezamenlijke oppervlakte is zo’n 5,7 miljoen vierkante meter. In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn. Naast dit einddoel is er een tussentijdse doelstelling opgenomen van 49% CO2-reductie in 10 jaar tijd.

Dat gaat niet vanzelf!

‘Circulair’ als strategie

Steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft negatieve gevolgen. Niet alléén voor onze directe leefomgeving, maar voor de hele aarde. Té veel energieverbruik, té hoge afvalbergen, té groot beroep op schaarse grondstoffen en gewoon té veel verspilling, om er maar een paar te noemen. Verantwoord omgaan met materialen is daarom geen keuze, maar gewoon noodzaak. De nieuwe standaard wordt: hergebruiken! Dat is een werkwoord en daar moeten we met z’n allen mee aan de slag. Producten van vandaag zijn de grondstoffen voor morgen. Zo helpen we het afvalprobleem op te lossen en verkleinen we de CO2 voetafdruk van de sportsector.

10 beleidspunten

Het ‘circulair denken’ is niet iets wat ‘zomaar’ tot stand komt: sub-optimalisatie ligt op de loer! Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om meer energie te stoppen in recyclen dan in nieuw produceren. Om handen en voeten te geven aan nieuw beleid zijn er 10 aandachtspunten ontwikkeld waarmee strategisch beleid vertaald kan worden naar de praktijk. Dat begint met stimulerende, in plaats van remmende, wet- en regelgeving op politiek niveau. Maar het afschuiven van de verantwoordelijkheid op uitsluitend de politiek gaat niet meer. Iedereen heeft een rol bij ‘circulair’. Daarom zijn ook onderwerpen als ‘inkoopbeleid’, ‘prikkels voor R&D’ en ‘internationale samenwerking’ als strategische aandachtspunten geformuleerd.

Meer informatie

M3V

Harry Vedder: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.