Kindcentrum Grimbornhof Zevenaar

Begin 2020 stond De Sterrenschool Zevenaar voor een lastige afweging. De in hetzelfde pand gevestigde Daltonschool De Bem heeft meer ruimte nodig. Gemeente en bestuur van de Sterrenschool komen overeen te verhuizen naar een leegstaand voormalig schoolgebouw in de Guido Gezellestraat.

Het beoogde pand past niet 1:1 bij de identiteit van de Sterrenschool en voldoet al helemaal niet aan moderne (duurzaamheids) eisen. Aanpassingen zijn nodig. Meningen lopen uiteen, het budget is beperkt, de planning is krap en een nieuw ontwerp in een bestaand gebouw is een uitdaging. Hoe doe je dat?

Over De Sterrenschool

De Sterrenschool biedt een innovatieve vorm van onderwijs waaraan kinderen van 0 tot 12 jaar deel kunnen nemen. Er zijn geen jaarklassen, maar kinderen volgen individuele leerlijnen in zogenaamde 'Ateliers'. Er zijn ateliers voor bijvoorbeeld taal, rekenen en lezen. Op De Sterrenschool werken opvang en onderwijs aan dezelfde leerdoelen, en verblijven kinderen gedurende de dag in hetzelfde leer- en werkklimaat.

Onderzoek

Het gebouw aan de Guido Gezellestraat staat deels leeg en wordt deels gebruikt door kinderopvang Lotus. De visie van De Sterrenschool en Lotus blijken goed op elkaar aan te sluiten en niets lijkt in de weg te staan om het (aangepaste) gebouw gezamenlijk te gaan bewonen. De Sterrenschool stelt voor te verhuizen naar dit pand. Dat voornemen werd met minder gejuich ontvangen dan verwacht.

Onduidelijk voor ouders was of de bijzondere identiteit van De Sterrenschool behouden blijft. De MR had om die reden een verdiepend onderzoek gevraagd en wil meer inzicht krijgen in de consequenties van een mogelijke verhuizing.

M3V heeft samen met Peter van Aarsen Architect verdiepend haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en (on)mogelijkheden (voor-/nadelen, kansen, risico’s) van de mogelijke verhuizing naar de Guido Gazellestraat. Noodzakelijke en gewenste aanpassingen om gemeenschappelijke bewoning met behoud van identiteit mogelijk te maken, waren onderdeel van dit onderzoek. Advies over toekomstgericht verduurzamen en (klimaat) eisen is daar een belangrijk onderdeel van. En -niet in de laatste plaats- mag een financiële paragraaf niet ontbreken.

Meerdere interviews werden gehouden met vertegenwoordigers van het team, ouders en begeleiders, gemeente en kinderopvang Lotus. De gesprekken gaven inzicht in de situatie, het onderwijsconcept, de financiële middelen en de planning.

Focus op onderwijsconcept

Sterrenschool-onderwijsconcept-spreekkamer-skippybalDe focus op het onderwijsconcept ‘De Sterrenschool’ stond centraal. Wat is er nodig om kinderen te laten stralen en hoe komen de Vijf Sterren van de Sterrenschool het beste tot hun recht? Na de interviews heeft architect Peter van Aarsen ontwerpschetsen gemaakt om mogelijkheden in kaart te brengen. De vijf sterren, met daarbij gezonde leefstijl, sport en beweging, relatie met de omgeving en natuur staan centraal, alsmede de inhoudelijke en fysieke samenwerking met Kinderopvang Lotus op de locatie. Samen bieden zij kinderen een doorgaande leerlijn aan van 0-13 jaar. Beide organisaties behouden elk hun eigen autonomie, en vinden elkaar in de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen.

Klik hier voor een impressie van het ontwerp

Groen licht

Al snel bleek dat onduidelijkheden konden worden weggenomen, bezwaren omgezet konden worden in kansen, de identiteitsvraagstukken eerder een positief dan een negatief effect hebben en de onderwijsvisies behouden blijven. Op basis van ruimtelijke plannen en ontwerpschetsen raken alle direct- en indirect betrokkenen ervan overtuigd dat de verhuizing naar de nieuwe locatie geen bedreiging is, maar dat de nieuwe huisvesting het fundament legt om meer onderwijswaarde te cereëren. M3V heeft de plannen verder uitgewerkt, waarmee ook een verantwoorde financiële onderbouwing mogelijk bleek.

Samen met bestuur en gemeente werd overeenstemming bereikt en kan daadwerkelijk gestart worden.

Natuurbeleving

Tegen de verwachtingen in, blijkt het verouderde gebouw mogelijkheden te bieden voor aanpassing aan duurzaamheidseisen én bovendien aan te sluiten bij de gewenste verbinding met de natuur. Factor Architecten uit Duiven ontwierp het volledig vernieuwde gebouw. Gekozen is voor een 'open' interieur. Het 'groen' uit de natuur loopt via grote openingen door tot in het hart van het gebouw. De buitenkant heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ook dat sluit weer mooi aan bij de natuur in de omgeving. Ook aan beide zijden van de twee ingangen komt het 'groen' terug. Vanzelfsprekend sluit ook het speelplein aan op het uitgangspunt 'natuur'.

Beide organisaties die het gebouw gaan gebruiken, de school en kinderopvang Lotus, behouden hun eigen identiteit. Het eigen karakter, de huiselijke sfeer en de binding met de natuur blijven bestaan.

Gymzaal

De Sterrenschool onderscheidt zich op de manier waarop zij onderwijs geven. Door de oude gymzaal te koppelen aan de ontmoetingsruimte, is een nieuwe vorm van beweegonderwijs mogelijk. Bewegen blijft in het gebouw niet beperkt tot gymles op gezette tijden. De klimtrap staat centraal in het gebouw en verbindt de ontmoetingsruimte op de begane grond met de ateliers op de verdieping. Klim- en zwaaielementen zijn er in het hele gebouw, wat kinderen stimuleert om veel te bewegen.

Sterrenschool-gymzaalEén van de zorgen van ouders en het team was het ontbreken van een gymzaal op de nieuwe locatie. Daarvoor zijn tijdens het haalbaarheidsonderzoek meerdere mogelijkheden gegeven om ook met de ruimte van een speellokaal slim om te gaan, zodat er volwaardige gymlessen gegeven kunnen worden. Dat heeft geleid tot een unieke ontwikkeling van een speel-gymlokaal in samenwerking met ASM Nederland.

filmpje speellokaal Sterrenschool

Van aanbesteding tot oplevering

Sterrenschool-onderwijsconcept-spreekkamer-skippybalNa afronding van het haalbaarheidsonderzoek heeft de MR, onder voorwaarde dat de uitgangspunten in het haalbaarheidsonderzoek de basis zijn voor het bouwproces, een positief advies gegeven op de verhuizing. Vervolgens heeft M3V heeft samen met Draaijer + Partners het project via een aanbesteding in de markt gezet en het bouwmanagement tot en met oplevering verzorgd. Factor architecten heeft het ontwerp gedaan. Het gehele bouwproces is binnen de gestelde (krappe) tijd en (idem krappe) financiële kaders tot volle tevredenheid van alle gebruikers uitgevoerd. Met als resultaat een als nieuw ogend, het kindconcept maximaal faciliterend, zeer duurzaam en wat betreft uitstraling prachtig gebouw dat op 8 september jl. met volle trots door de schooldirectie- en bestuur formeel is geopend.

De Gelderlander 8 september 2021: 'Chagrijn maakt plaats voor trots'

Meer informatie

Voor specifieke informatie over Kindcentrum Grimbornhof Zevenaar is Harry Vedder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) graag bereid aanvullende informatie te verstrekken.

 


Afbeelding: Copyrights: Factor Architecten

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.