Onderwijs

Onderwijs en opvang bereiden leerlingen voor op de toekomst, een toekomst die continu in beweging is. Dit maakt dat onderwijs en opvang ook permanent aan verandering onderhevig zijn.

Ontwikkelingen in onderwijsvisie, in combinaties met andere maatschappelijke sectoren, in krimp en groei en in een grotere multiculturaliteit. Hoe ontwikkel je een passende onderwijsvisie? Hoe geef je dit vorm in een stimulerende leer- en werkomgeving? Hoe vertaal je dit in een toekomstgericht voorzieningenbeleid?