Nieuwsbrief oktober 2023

De herfstvakantie staat alweer voor de deur! Tijd om een update te geven van de projecten waar M3V aan werkt en u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in onderwijsland. Hierover vertellen we graag in de nieuwsbrief. Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen: M3V Nieuwsbrief oktober 2023  

Wat is het effect van de miljoenennota?

De Miljoenennota 2024 is in september gepubliceerd en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert naast de basisvaardigheden, talent, onderzoek en cultuur in enkele nieuwe uitgaven. Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, wordt er geïnvesteerd in buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, museumbezoeken en extra huiswerkbegeleiding. Bovendien wordt het programma voor gratis schoolmaaltijden voortgezet, omdat […]

Integrale huisvestingsplannen met visie

De staat van de onderwijshuisvesting is en blijft een voortdurende zorg van gemeenten en schoolbesturen. Recentelijk hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-Raad en de VO-raad dit probleem opnieuw onder de aandacht gebracht van minister Paul van Onderwijs. Ze pleiten voor de toewijzing van voldoende middelen – jaarlijks € 1,2 miljard – in […]