Onderwijsprojecten voor kinderen van 12 jaar en ouder

In het brede speelveld van het voortgezet onderwijs (van vmbo tot en met gymnasium en ook voortgezet speciaal onderwijs) en het beroepsonderwijs (roc’s en hbo’s) is het van belang dat we nadenken over de vraag hoe we leerlingen en studenten meer regie kunnen geven over hun eigen ontwikkelproces. Hoe zorgen we ervoor dat we ze opleiden passend bij hun interesses, mogelijkheden en talenten? We willen ze tenslotte een leer- en werkomgeving bieden waarin ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen.

Belangrijke vraagstukken daarbij zijn kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie, meer praktijkgericht onderwijs, de aansluiting en de verbinding met de samenleving, eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leerlingen en studenten, maar ook schaalgrootte. Bij het laatste is bovendien van belang dat instellingen laten zien dat ze veiligheid, geborgenheid en het gevoel van kleinschaligheid kunnen realiseren en dat ze de leerlingen en studenten kennen. Dan komen leerlingen en studenten beter tot hun recht en kunnen ze opgroeien tot zelfstandige personen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Diverse vraagstukken spelen hierbij een rol en nemen we hierin mee, zoals de verschillende waardering van opleidingsniveaus, het verlies van talent doordat jongeren al vroeg keuzes moeten maken en bij de overgang van voortgezet naar vervolgonderwijs, de toenemende digitalisering en de personele vraagstukken (personeelstekorten).


Onze aanpak
M3V denkt graag mee over deze en andere maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen, want al deze zaken vragen om reflectie op het primaire proces en op de relatie van uw onderwijsinstelling met de omgeving. Wat betekenen ze voor uw organisatie en wat voor uw huisvesting? Door alle aspecten mee te nemen, geven we vorm aan de vraag: hoe zorgen we dat leerlingen en studenten met hun interesses en mogelijkheden op de juiste plek zitten, dat ze goed doorstromen en niet uitvallen? En dat ze de juiste keuzes maken om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren? Door al deze vragen met u te beantwoorden, komen we tot huisvesting die uw instelling past als een handschoen.

Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vragen om reflectie op het primaire proces.