Technova College (ROC) Ede

Technova College (ROC) Smart MBO-onderwijs in een smart gebouw.

Een plek voor creatief en modern techniekonderwijs in Ede.

Het in 2018 opgeleverde Technova College in Ede is helemaal toegesneden op de toekomst van het techniekonderwijs. De ruimtelijke opzet, de toegepaste technologie en de bouwmethodiek maken het gebouw ‘slim’. Met het onderliggende, innovatieve financierings- en exploitatiemodel zijn continuïteit en flexibiliteit gegarandeerd.

Het bestaande gebouw was gedateerd en er kwamen de nodige gebreken aan het licht. Toch bleek de bestaande locatie aan de Bovenbuurtweg uitermate geschikt is voor de korte en lange termijnambities van het Technova College. De locatie is prima bereikbaar, de grond is in eigendom en delen van het gebouw zijn nog gewoon bruikbaar.

In nauwe samenwerking met M3V werd de onderwijsvisie aangescherpt en de koers bepaald. Kennis en ervaring van M3V met de realisatie van het Living Building Veenendaal werden als onderlegger gehanteerd.

Bij de school draait alles om techniek en creativiteit. Er is volop ruimte voor MBO studenten van Techniek & Technologie (Bouwkunde, Mechatronica, Motorvoertuigentechniek), Media & ICT, Beeld & Geluid en Transport & Logistiek. De innovatieve werkplaats, het hart van het gebouw, is vooral de etalage van het Technova College, waardoor zowel van binnenuit als van buitenaf gezien wordt hoe mooi techniek is. Een bewuste keuze om het imago van het techniekonderwijs op te krikken en meer leerlingen aan te trekken voor de groeiende behoefte aan technische mensen op de arbeidsmarkt. De werkplaats is tevens de plaats waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Ook is er een zogenaamd kennismakingslab om po- en vmboleerlingen enthousiast te maken om voor techniek te kiezen.

 

Bij de aanbesteding was het de uitdaging om het gedeelte van het oude gebouw, dat zou blijven staan, te integreren in de nieuwbouw, terwijl hier in principe geen budget voor was. Via een TCO aanbesteding is gekeken welke oplossingen er uit de markt zouden komen.

De gekozen architect kon op basis van én binnen die TCO alleen de constructie van het oude gebouw laten staan en het gebouw voorzien van een nieuwe gevel. Daarmee werd de nieuwbouw één architectonisch geheel. Door besparing in exploitatiekosten en een klein extra budget is het gebouw een toonbeeld van techniek geworden. Een van eerste slimme schoolgebouwen.

De innovatieve werkplaats én alle praktijkruimten zijn de etalage waarin de opleidingen letterlijk zichtbaar zijn en waar ook onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

1. De vakopleidingen van het Technova College in de etalage

Door de vakopleidingen letterlijk in de etalage te plaatsen, laat de school zien hoe mooi en krachtig de techniekopleidingen zijn. Hierdoor wordt niet alleen de samenwerking met het bedrijfsleven gestimuleerd, maar hoopt de school ook toekomstige leerlingen te interesseren.

2. Passende plek voor de opleiding Beeld & Geluid

De vakopleiding Beeld & Geluid is een opleiding met een landelijke dekking en kent vier stromingen: Podium– & evenemententechnicus, Video, Fotografie en Junior Producer. De opleiding heeft een identificeerbare eigen positie in het gebouw.

3. Ruimte voor innovatie

De toegevoegde  innovatieve werkplaats is een broedplaats voor innovatie en productontwikkeling samen met het bedrijfsleven.

4. Intelligent gebouw

Het gebouw is geheel voorzien van een dekkende infrastructuur voor het doorgeven van signalen via het communicatieprotocol KNX. Met dit protocol wordt de aansturing van alle (delen van) installaties, apparaten en schoolpassen geautomatiseerd en met elkaar gekoppeld.

Het gaat daarbij om alle elektrotechnische, installatietechnische en werktuigbouwkundige installaties; van verlichting tot verwarming, van beveiliging tot ventilatie, maar ook audio en video, slimme energiemeters en zonwering. Doelstelling van deze intelligentie is om een maximaal flexibel aanpasbaar gebouw inclusief een slimme technische infrastructuur te krijgen. Dat leidt tot een gebouw waarbij er constant inzicht is in de technische prestaties, waaronder energiegebruik en binnenklimaat.

Klik hier voor het artikel Technova College (ROC), een innovatie in techniekonderwijs en bouwtechniek.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief