Het Perron Veenendaal

Pilot voor het Living Building Concept

Flexibiliteit door aanpasbaarheid van het gebouw

De Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV, praktijkonderwijs en beroepsgericht vmbo) mocht op een nieuwe locatie nieuwbouw realiseren met het MBO van ROC A12. Het was de ambitie van het CSV om één integraal concept voor het praktijkonderwijs en het beroepsgericht vmbo te realiseren in combinatie met een op Levensecht Leren gebaseerde vernieuwingsslag in het aangeboden onderwijs. Het was de gezamenlijke ambitie met ROC A12 om in dit nieuwe gebouw doorgaande leerlijnen te creëren vanuit het VMBO en het Praktijkonderwijs naar het MBO. M3V was in eerste instantie gevraagd om deze ambitie te vertalen naar een daar bij passend huisvestingsconcept.

Zoals hierboven beschreven waren er drie belangrijke punten van toekomstige ontwikkeling in het gebouw te onderscheiden:

  • De op levensecht leren gebaseerde onderwijsvernieuwing in het Beroepsonderwijs
  • De ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen van Praktijkonderwijs/VMBO naar het MBO
  • De organisatorische integratie van CSV en ROC A12 (toewerkend naar de latere fusie)

 

Een belangrijk gegeven was hierbij, dat de scholen deze ontwikkelingen niet voorafgaand aan de nieuwbouw vorm wilden geven, maar deze gaandeweg na ingebruikname vorm te gaan geven in het nieuwe gebouw. Wat dus ook een gebouw vergt dat ‘mee kan bewegen’ met deze ontwikkelingen en aanpasbaar is aan nieuwe functionele eisen. De vraag aan M3V was dus of het mogelijk was om zo’n ‘levend’ gebouw te maken.

 

M3V stond op dat moment al in nauw contact met professor Hennes de Ridder, de bedenker is van de filosofie van het Living Building Concept (LBC). Zie voor meer informatie over Living Buildings de tekst hierover elders op onze website.

Beide bestuurders waren enthousiast over de mogelijkheden van deze innovatieve ontwikkeling in de bouw. Besloten is toen om gezamenlijk de eerste pilot aan te gaan met financiële ondersteuning van de Stichting Proces- en Systeeminnovatie in de bouw (PSIB).

 

Deze pilot vergde niet alleen een flinke dosis lef van de bestuurders, het vergde ook een geheel ander programma van eisen en nieuwe aanbestedingsstrategie/uitvraag voor de selectie van een bouwconsortium dat ook bereid was zijn nek uit te steken en mee te denken. Ook was er bereidheid van de gemeente Veenendaal om dit experiment aan te gaan. Kortom, een co-creatie avant la lettre waarmee een heel nieuw type gebouw tot stand is gekomen met levensechte bedrijven waarin alle onderwijsrichtingen gelijktijdig en op elkaar afgestemd hun onderwijs vorm geven. En een

een systeemgebouw met dragende gevels en weinig kolommen, waardoor de indeling steeds gemakkelijk is aan te passen. Ook de binnenwanden en installaties zijn zodanig aangelegd, dat ze steeds aanpasbaar zijn aan een andere indeling van het gebouw.

De scholen wilden de onderwijsontwikkelingen gaandeweg na ingebruikname vormgeven. Dit vergde een gebouw dat ‘mee kan bewegen’ met deze ontwikkelingen en aanpasbaar is aan nieuwe functionele eisen.

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

  1. Levensechte praktijkomgevingen als leerbedrijf

In het gebouw zijn levensechte leerbedrijven ingericht als praktijkomgeving, waarin alle leerlingen, dus zowel van Praktijkonderwijs, VMBO als MBO, gelijktijdig en ieder op zijn eigen niveau aan het leren zijn. Zo zijn er b.v. een autogarage, een magazijn, een congrescentrum en een restaurant.

 

  1. Flexibiliteit in (leer)ruimtes

Het gebouw is gemakkelijk aanpasbaar en wordt nog steeds continu aangepast aan nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs geven en/of nieuwe leerlingenaantallen.

 

  1. Twee prachtige atria

De locatie was vooraf bekend en had een soort van driehoekige vorm. Door twee rechthoekige gebouwen schuin tegen elkaar te plaatsen en met de buitenmuren een driehoek te creëren, ontstond er ruimte voor twee ruime en lichte atria.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief