Ostrea Lyceum Goes

Van traditioneel naar vernieuwend onderwijsconcept

Werkgroep tijdens workshops steeds enthousiaster over een nieuw onderwijsconcept met leerdomeinen

Op de locatie Fruitlaan, waar de afdelingen havo en vwo van het Ostrea Lyceum gevestigd zijn, moet een nieuw gebouw komen. Hierin zal ook de afdeling mavo gehuisvest gaan worden.

M3V is gevraagd om samen met een werkgroep te komen tot een ruimtelijk functioneel programma van eisen.

Door creatief om te gaan met de ingezette workshops heeft M3V de juiste informatie opgehaald bij de werkgroep. In eerste instantie leek het een vrij standaard invulling te worden maar gaandeweg overtuigden zij eigenlijk zichzelf dat er een vooruitstrevender programma met verschillende ‘leerdomeinen’ moest komen in het nieuwe gebouw. Door dit door henzelf verkregen inzicht is een hoop enthousiasme ontstaan in de werkgroep!

 

Vooruitstrevend was ook, dat de leerlingen betrokken zijn in het proces. Dit gebeurde door een interactieve workshop met een quiz waarbij de leerlingen hun mobiel konden gebruiken. Dit zorgde voor zeer goede en heldere keuzes vanuit de leerlingen. Ook hun wensen, zoals bijvoorbeeld de keuze voor verschillende kleinere pauzeruimtes in plaats van één grote aula, zijn meegenomen in het programma.

Uitdaging was dat er al een ingenieursbureau bezig was met volumestudies. M3V heeft vastgehouden aan hun manier van werken om eerst de onderwijsvisie en het onderwijsconcept en daaruit voortvloeiend de huisvestingsvisie en het huisvestingsconcept op te stellen zonder zich te laten beperken door kaders van de nieuwbouw.

 

Resultaat is een goed doordacht en creatief ruimtelijk functioneel programma van eisen met een innoverend onderwijs- en huisvestingsconcept. Een mooie basis, waarmee de architect en de aannemer goede handvatten hebben om tot een passend ontwerp te komen voor het Ostrea Lyceum.

Blijf flexibel en blijf in overleg tot de juiste ingang gevonden is.

Steffen Donker, huisvestingsadviseur

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

 1. Open Space workshops
  Om informatie vanuit alle geledingen te kunnen ophalen, zijn er twee teamdagen met het gehele personeel (100 personen) georganiseerd.
  In de vorm van een ‘open space’ workshop heeft dit geleid tot veel bruikbare input en een groot draagvlak. De inzet van de teamleiders was hierbij essentieel.

 1. Out of the box denken
  M3V heeft er oog voor gehad om in het groepsproces de individuele meningen en ideeën boven tafel te krijgen. Hierdoor is het geen standaard invulling geworden, maar wist het gehele team zichzelf te verrassen door out of the box te denken.

 1. Neem de leerlingen mee in het proces.
  Ook de leerlingen zijn betrokken in het proces. Door ze met hun eigen mobiel aan het werk te zetten met een quiz zijn ook hun ideeën boven tafel gekomen en uiteindelijk meegenomen in het PvE.

 1. Goede terugkoppeling essentieel.
  Tussentijdse en regelmatige terugkoppeling met de directie en de stuurgroep heeft het proces veel goed gedaan.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief