Huisvestingsconcepten

M3V denkt altijd vooruit. Uw toekomstperspectief is ons uitgangspunt. Of het nou gaat om de ontwikkeling van een huisvestingsconcept, een Programma van Eisen, een inpassingsstudie of een haalbaarheidsonderzoek. Dit doen we door de huisvesting zo te ontwikkelen en vorm te geven dat deze aansluit op hoe u uw primaire proces wilt vormgeven. De huisvesting is bovendien klaar voor eventuele veranderingen in de toekomst. De wensen en eisen van vandaag zijn tenslotte niet die van morgen.

Dit werkt als volgt. Vanuit een visie op de toekomst en uw ambities inventariseren we met elkaar welke activiteiten in een gebouw gaan plaatsvinden en welke basiseisen en wensen daarbij horen. We begeleiden de vertaalslag van visie naar huisvesting en samen geven we vorm aan het toekomstige primaire proces. Op basis van onze kennis en ervaring denken we met u mee en brengen we uw ambities en doelstellingen in kaart. Dit geldt ook voor hetgeen u wilt bereiken voor uw doelgroep. Zo behaalt u optimale waarde. Kaders en budget zijn daarbij onze uitdagingen; geen beperkingen.

Adviseren op inhoud voor een creatief gezamenlijk gedragen resultaat

Moreen Oud – Senior Adviseur

Als strategisch huisvestingadviseur leveren we verschillende diensten, waaronder:

  • samen met de gebruikers stellen we beleidsvisies en concepten op voor toekomstig onderwijs, sport en bewegen, cultuur en overige maatschappelijke velden;
  • deze toekomstvisies vertalen we in toekomstgerichte en -bestendige huisvestings- en inrichtingsconcepten;
  • de huisvestingsconcepten worden omgezet in een ruimtelijk, functioneel en technisch PvE en een relatieschema en vlekkenplan voor het gebouw, zodat een architect aan de slag kan;
  • we zetten haalbaarheidsonderzoeken op, waarmee antwoord wordt gegeven op de vraag of gestelde wensen ook daadwerkelijk en op de juiste manier (kunnen) worden uitgevoerd;
  • we voeren inpassingsstudies uit voor ver-/nieuwbouw;
  • we ontwikkelen inrichtingsconcepten voor de nieuw te realiseren leer-, beweeg- of werkomgeving.