Onderzoek binnensportaccommodaties Haaksbergen

Balanceren tussen belangen

Plan voor Binnensportaccommodaties Haaksbergen: balanceren tussen belangen

De gemeente Haaksbergen heeft geconstateerd dat er grote veranderingen zijn ontstaan in de samenstelling van de bevolking. Er is sprake van krimp in het onderwijs en een groeiende vergrijzing. Aanleiding genoeg om te onderzoeken of de bestaande sportaccommodaties in de gemeente nog aansluiten op de behoefte. In zowel kwantiteit als kwaliteit.

M3V is gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

M3V heeft hiervoor uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sporten en bewegen in Nederland. Gekeken is o.a. naar sportdeelname, trends, facts & figures en ontwikkelingen. Deze resultaten zijn vergeleken met de trends en ontwikkelingen in Haaksbergen en lopen deze gelijk met wat er landelijk gebeurt. Wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek voor de bestaande sportaccommodaties in Haaksbergen? Daarvoor is natuurlijk ook gekeken naar wat er in Haaksbergen op sportgebied gebeurt. Daarbij is de behoefte van de scholen aan bewegingsonderwijs ook een belangrijke factor. Ook het gebruik van de bestaande zalen door sportverenigingen is in kaart gebracht. Hiervoor is een digitale enquête rondgestuurd om de ledenaantallen, trends, verwachtingen e.d. in beeld te krijgen. Demografische ontwikkelingen binnen de gemeente spelen uiteraard ook een rol. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat de meeste ouderen ook veelal overdag gebruik maken van een sportaccommodatie en dat dit kan botsen met het gebruik door de scholen.

 

In principe is er vanuit de binnensport minder behoefte aan solitaire gymzalen en meer behoefte aan goed uitgeruste sporthallen met meerdere, flexibele zaaldelen. Dit botst dan weer met de spreiding van de accommodaties ten behoeve van de scholen. Het is balanceren tussen centrale goed geoutilleerde voorzieningen met meer speelvelden versus de decentrale behoefte vanuit het onderwijs.

 

Uiteindelijk is er een spreidingsplan voor sportvoorzieningen gemaakt, waarbij iedere wijk voor dagelijks gebruik door de scholen beschikt over een gymzaal en waarin ook twee grote sporthallen, verspreid over de gemeente, zijn voorzien. De gemeente is tevreden over het onderzoek en zal de resultaten zowel bestuurlijk als politiek gebruiken als instrument bij afwegingen met betrekking tot de diverse sportaccommodaties.

Speerpunten bij dit project.

Dilemma tussen behoefte en spreiding.

Een van de conclusies uit het onderzoek was, dat er in principe teveel capaciteit aan sportaccommodaties bestond in de gemeente Haaksbergen. Er is een goed compromis gevonden op basis van de behoefte aan centraal gelegen goed geoutilleerde sporthallen versus de spreiding van gymzalen voor het onderwijs.

 

Onderzoek biedt ook kansen voor de buitenruimte

Landelijk zien we een verschuiving van binnensport naar buitensport (o.a. wandelen, joggen, nordic walking, bootcamp). Hoewel het onderzoek zich heeft gericht op de binnensportaccommodaties, geeft het de gemeente ook handvatten om beleidsmatig iets te doen aan de buitenomgeving. Te denken valt aan veilige joggingroutes, plaatsen van apparaten voor sporten en bewegen in de buitenlucht.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief