Nieuwsberichten

Nieuwsbrief juli 2024

De zomervakantie staat weer voor de deur.  En M3V heeft zich dit afgelopen schooljaar weer beziggehouden met interessante en inspirerende projecten. We vertellen u graag

Lees meer

Programma van Eisen

Voor het ontwikkelen van een schoolgebouw is het opstellen van een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (RF PvE) noodzakelijk omdat hierin de kaders en uitgangspunten

Lees meer

Nieuwsbrief juli 2023

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2022/2023 is uit! M3V heeft aan mooie projecten gewerkt. Hierover vertellen we graag in de nieuwsbrief. We wensen iedereen

Lees meer

Open sollicitatie

M3V is altijd geïnteresseerd in nieuw talent. Wij zijn een adviesbureau in Amsterdam en we helpen schoolbesturen, sportverenigingen en gemeenten met hun huisvestingsvraagstukken. Dit betekent

Lees meer

Circulair Bouwen

  Hoe verloopt de transitie op het gebied van sportaccommodaties? Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken dat uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving circulair is.

Lees meer