Onderwijsprojecten voor kinderen tot 12 jaar

In het primair onderwijs is het onderwijsconcept en de relatie met maatschappelijke partners het voornaamst. Hierbij is kinderopvang veelal de belangrijkste partner, maar ook de relatie met de andere scholen in de wijk speelt een rol. Vanuit onze ervaring en kennis, denken we op al deze vlakken mee en geven we op basis van de couleur locale vorm en inhoud aan het onderwijs en de huisvesting. Dit doen we zo dat het past bij de specifieke doelgroep, haar ambities en doelstellingen.

Het vormen van een onderwijsvisie en -concept is maatwerk. Dit geldt ook voor de vertaling hiervan naar een stimulerende leer- en werkomgeving die vandaag werkt, maar ook voldoende toekomstbestendig is. En wat te denken van een visie voor alle scholen in een bepaald gebied of de gehele gemeente? Met kritische vragen en creatieve en interactieve werkvormen, komen we tot de juiste antwoorden. Antwoorden voor betekenisvolle veranderingen/vernieuwingen voor een individuele school, voor een Integraal Kindcentrum of voor een geheel van scholen en maatschappelijke voorzieningen.

De voorschoolse periode is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Door vanuit het onderwijs samen te werken met kinderopvangorganisaties en zo actief een verbinding te maken, worden kinderen vooruitgeholpen. Maar ook andere voorzieningen spelen een grote rol hierin, zoals logopedie, fysiotherapie en opvoedingsondersteuning en voorzieningen die bijdragen aan bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling of de taalontwikkeling, zoals een bibliotheek. Het onderzoeken van deze partnerschappen is een belangrijke opgave en uitdaging in ons werk. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn een partnerschap tussen scholen voor gezamenlijke kennisontwikkeling en -uitwisseling, en eventueel gezamenlijke huisvesting. We streven tenslotte naar de best passende leer- en werkomgeving voor de leerlingen en medewerkers.

Onze aanpak
M3V adviseert nooit dwingend richting een bepaald onderwijsconcept, maar stellen wel de scherpe vragen. Daarbij gaan we van a naar b via c: eerst denken we na over de toekomst (c) en vanuit daar over de stap die we morgen gaan zetten (b). Dus: wat gebeurt er in de wereld en welke ontwikkelingen vinden plaats in de samenleving en het onderwijs? En hoe kunt én wilt u daar als school op anticiperen en wat betekent dit voor uw onderwijsambities en doelstellingen? En vervolgens: wat is in de huisvesting nodig om deze ambities te realiseren? Wij helpen in deze vertaling door te komen tot huisvestingsconcepten en voorzieningenstructuren die naadloos aansluiten bij uw doelen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Met kritische vragen en creatieve, interactieve werkvormen komt M3V tot het juiste advies.