De Sjinskoel Schinveld

Nieuwbouw met een knipoog naar het verleden

Glas-in-lood raam uit het oude klooster krijgt prominente plek in nieuwbouw

In de plaats Schinveld in Zuid-Limburg waren twee oude scholen samen met de lokale sportvoorziening en de plaatselijke bibliotheek hard aan vervanging toe. Het was ook de wens van de gemeente om centraal in het dorp een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) te bouwen, waarin deze functies konden worden samengebracht.

 

Centraal in het dorp stond nog een oud klooster en er zijn diverse locatie- en inpassingsstudies gedaan om te kijken of de gebouwen van dit klooster op een of andere manier ingezet konden worden in de nieuw- of verbouwplannen. Helaas is tijdens dit proces het betreffende klooster afgebrand. Hoe spijtig ook, dit maakte wel de weg vrij om op die centrale plek in het dorp een modern, toekomstgericht gebouw te realiseren. En dat is gelukt!

In de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening, De Sjinskoel, zijn basisonderwijs, een bibliotheek, en een sportaccommodatie samengebracht. Niet alleen een meerwaarde voor de schoolkinderen, maar zeker ook voor de bewoners. M3V heeft dit project van het begin tot het einde begeleid. Er zijn werksessies met alle betrokken partijen gehouden om tot een nieuw huisvestingsconcept te komen. Daarnaast was er ook voldoende aandacht voor de bewoners, die het spannend vonden dat juist op de plek van het klooster in het hart van hun gemeente nieuwbouw zou komen.

Het door M3V opgestelde ruimtelijk en functioneel programma van eisen is door architectenbureau Frencken Scholl mooi vertaald in een toekomstgerichte kindcentrum én buurtvoorziening met aantrekkelijke ontmoetingsruimten.

Het onderwijsconcept is terug te vinden in slimme, flexibele ruimten in een gebouw met split levels. Als je binnenkomt kijk je een halve verdieping naar beneden en een halve verdieping naar boven. Beneden is de onderbouw gevestigd en op de etage de bovenbouw. De school kent vier clusters van drie lokalen die elk een eigen leerplein hebben. Elk onderdeel heeft een aparte ingang en komt uit op het binnenplein.

Speerpunten uit dit project

1. Respectvolle verwijzingen naar het verleden.

Een van de glas-in-lood ramen is gespaard gebleven tijdens de brand. Dit raam heeft een prominente plaats gekregen in het nieuwe gebouw. Daarnaast zijn er tijdens de bouw ook opgravingen gedaan, waarbij zeer oude potten zijn gevonden. Ook deze hebben een plek gekregen in het gebouw.

2. Mooie buitenruimte

De glooiende omgeving is niet alleen mooi vertaald in het split level gebouw. Ook aan de buitenruimte is veel aandacht besteed, zodat deze mooi aansluit bij de omgeving.

3. Bibliotheek voor iedereen

De nieuwe bibliotheek is niet alleen via een eigen ingang te bereiken, maar heeft ook een interne  ingang voor de schoolkinderen. Op deze manier maken de leerlingen tijdens schooluren gemakkelijk gebruik van de bibliotheek, waar ook in kleine groepjes aan projecten kan worden gewerkt.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief