Da Costaschool Elspeet

Integrale aanpak voor Da Costa School Elspeet en de gymzaal

Twee gebouwen verweven tot één gebouw met prachtige uitstraling

De Da Costaschool in Elspeet, een kleine PC basisschool, was gehuisvest in een oud en slecht gebouw. In het door M3V opgestelde IHP voor de gemeente Nunspeet, waar Elspeet onder valt, was vernieuwing van de school opgenomen. In de directe omgeving van de school stond ook een solitaire gymzaal, die eveneens aan vervanging toe was, maar waar in eerste instantie nog geen sprake van was toen M3V de opdracht kreeg een ruimtelijk en functioneel programma van eisen te maken voor de school. In overleg met de gemeente is, mede vanwege een betere inpassing van de school op de locatie, besloten een aanvullend budget beschikbaar te stellen, waardoor er nu een mooi schoolgebouw met een geïntegreerde gymzaal staat.

Het nieuwbouwproject is de aanleiding geweest om met het team ook een visie op het onderwijs te bepalen, waarin sprake is van een gevarieerde leer- en werkomgeving. Dit heeft geresulteerd in een mooi en compact gebouw met veel transparantie en verbinding tussen de begane grond en de etage. De onderbouw en de bovenbouw hebben elk een eigen verdieping. Daarnaast wordt gewerkt met leerpleinen waar kinderen zelfstandig of in groepjes kunnen werken..

 

Er is ook nadrukkelijk nagedacht over innovatief bewegingsonderwijs voor de leerlingen. De nieuwe gymzaal is daarom vernieuwend uitgerust met een bijzondere vloer met vakken en kleuren, waar de kinderen uitgedaagd worden naar hartenlust te sporten en bewegen. Uiteraard is er ook rekening gehouden met de wensen van de sportverenigingen, o.a. de gymnastiekvereniging, die buiten schooluren gebruik maken van de gymzaal.

Speerpunt bij dit project.

Toekomstbestendig gebouw

Er is niet alleen nagedacht over de manier van lesgeven maar ook over de manier van bewegingsonderwijs geven. Het resultaat is een mooi gebouw met een geïntegreerde gymzaal, die niet alleen door de Da Costa school gebruikt wordt, maar ook door de andere twee basisscholen in Elspeet. Buiten schooluren maken de sportverenigingen gebruik van de zaal. De gymzaal heeft een state-of-the-art vloer. Dit maakt het sporten en bewegen voor kinderen extra uitdagend en leuk.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief