De Oersprong Ulft

Slim aanbesteden door sturen op exploitatiekosten

Krachtig kindconcept in Ulft

De Oersprong is een basisschool met vóór-, tussen- en naschoolse opvang. Tot de ingebruikname van het gebouw waren er twee basisscholen, die beide in een oud gebouw gehuisvest waren. Op het moment van het betrekken van het nieuwe pand, is ook de fusie van de scholen een feit geworden. Samen met kinderopvang en sport vormt De Oersprong een integraal kindconcept in een nieuwbouwwijk.

Het is een van de eerste energieneutrale schoolgebouwen. Daarnaast was het belangrijk om het gebouw in de toekomst gemakkelijk aan te kunnen passen aan functieverandering. Ulft ligt in een krimpregio en het is niet te voorspellen hoe de leerlingenaantallen zich op de lange termijn zullen ontwikkelen. Deze uitgangspunten daagden de betrokkenen uit om binnen de beperkte mogelijkheden creatief te brainstormen. Dat kost vooraf tijd, maar dit levert tijdens de realisatiefase weer tijdwinst op. Duurzaamheid van het gebouw stond hoog in het vaandel, maar het belangrijkste was dat het gebouw de gekozen onderwijsmethodes volgt en niet andersom.

M3V heeft geadviseerd om het ontwerp, de realisatie en het lange-termijn beheer integraal aan te besteden. Doelstelling was om de verantwoordelijkheid voor het functionele eindresultaat bij de bouwer neer te leggen en risico’s uit te sluiten. Het voorstel was om e.e.a. op basis van Total Cost of Ownership (TCO) en Gunnen op Waarde (GOW) aan te pakken. Een kenmerk daarvan is, dat de functionaliteit wordt gedefinieerd en niet de technische detaillering. Verder wordt geselecteerd op de waarde in plaats van op de prijs. De opdrachtgever krijgt de maximale waarde voor zijn budget en kan zich laten verrassen door de markt.

Deze manier heeft geleid tot ontwerp en bouw met een langjarig contract voor onderhoud en energie, waarbij de aanbieder vanuit zijn risicobeheersing een veel duurzamer gebouw heeft gerealiseerd dan was uitgevraagd: energieneutraal en onderhoudsarm.

TCO werkt alléén wanneer je samenwerkt met partijen die expertise in huis hebben en sturen op waarde. Dat is hier gelukt.

“Het resultaat voldoet aan alle verwachtingen en het toepassen van een TCO-concept is absoluut voor herhaling vatbaar”.

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

Gebouw aangepast aan onderwijsvisie

Er wordt gewerkt in stamgroepen van circa 25 leerlingen, die weer geclusterd zijn per 4. De docenten werken intensief samen. Er is ruimte voor instructie, samenwerken, zelfstandig werken, samenwerkende docente en groepsoverstijgend werken. Het gebouw faciliteert al deze werkvormen.

 

Meer waar voor je geld

De gemeente had budget voor een standaard gymzaal, maar de school ambieerde een grotere gymzaal op basis van de wensen van de KVLO. Door de slimme TCO aanbesteding is die grotere zaal er gekomen.

 

Nieuwe school in krimpgebied

Essentius wilde met dit nieuwe gebouw flexibiliteit hebben tot uitbreiding of functieverandering als dit door krimp in de regio noodzakelijk zou blijken in de toekomst. Een van de wensen voor het ontwerp was de mogelijkheid tot uitbreiding, zonder dat er sprake zou worden van een zogenoemde postzegelconstructie.

 

Grip op energie- en onderhoudskosten

Dit IKC is de eerste school in Nederland waar een innovatieve vorm van aanbesteden heeft geleid tot een 25-jarig contract met contractueel gegarandeerde kosten voor exploitatie, energie en onderhoud.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief