IKC Het Noorderlicht Doetinchem

Een centrale plek in de wijk

Laagdrempelige voorziening voor 0-100 jarigen

Voor twee basisscholen in Noord Doetinchem was besloten tot nieuwbouw. Ze vielen onder twee verschillende schoolbesturen, maar het was wel de bedoeling, dat zij samen in één nieuw gebouw gehuisvest zouden worden. De locatie voor deze nieuwbouw was ook al bekend: In de directe omgeving van zwembad/sporthal Rozengaarde.

Het was een ingewikkelde stedenbouwkundige studie om op de beschikbare locatie een multifunctioneel gebouw te situeren, waar niet alleen die nieuwe school een plek zou krijgen, maar ook een bibliotheek, kinderopvang, een serviceteam van het wijkbedrijf (voor werkzaamheden in de openbare ruimte) en Buurtplein (welzijnswerk). Kortom een brede voorziening centraal in de wijk op een kleine locatie.

Uiteindelijk is ervoor gekozen om de voorziening tegen de sporthal/het zwembad aan te bouwen, waardoor de kinderen ook binnendoor toegang hebben gekregen tot de sporthal. Dit betekende dat er nog meer partijen in het hele ontwerp- en bouwtraject aanhaakten.

Het resultaat mag er zijn: een mooie voorziening, centraal in de wijk, waar iedereen van 0 tot 100 jaar laagdrempelig terecht kan.

 

Voor het samenvoegen van de twee scholen heeft M3V ook het fusieadvies opgesteld. Samen met beide teams is het nieuwe en gezamenlijke onderwijsconcept en het daarop gebaseerde huisvestingsconcept ontwikkeld. Dit traject heeft er mede voor gezorgd, dat er uiteindelijk bij het betrekken van het nieuwe gebouw één team stond, dat goed kan samenwerken in het belang van alle kinderen.

 

Omdat er in de wijk sprake was van enige achterstandsproblematiek, was het de uitdrukkelijke wens van de gemeente Doetinchem, dat er in de nieuwe voorziening ook een plek is voor welzijnswerk. Een wijkcentrum van Buurtplein heeft een duidelijke plek gekregen evenals het wijkbedrijf van de gemeente Doetinchem dat zorgt voor het netjes houden van de openbare ruimte in Doetinchem Noord.  

Speerpunten bij dit project.

Centrale plek in de wijk.

De gewenste locatie dicht bij zwembad/sporthal Rozengaarde zorgde voor een stedenbouwkundige uitdaging. De gezamenlijk gevonden oplossing om tegen de bestaande sporthal aan te bouwen heeft geleid tot een mooie, complete voorziening op de zo gewenste centrale plek in de wijk.

 

Brede voorziening

Het is met recht een brede voorziening. Kinderen van 0-12 kunnen er terecht voor opvang en onderwijs, buurtbewoners kunnen er terecht met diverse vragen over wonen en leven in Doetinchem Noord. Buurtplein en het wijkbedrijf zorgen er mede voor dat Het Noorderlicht een plek is voor aan bewoners in de wijk.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief