Bouwinnovaties

Living Building Concept

M3V is er, niet als enige, van overtuigd dat het anders kan in de (scholen)bouw. Eenvoudiger voor de opdrachtgever, met minder transactie-/proceskosten voor de opdrachtnemer, minder faalfouten, sneller, etc. We zijn om die reden als sinds 2003 aanvoerder en bewaker van het gedachtegoed van het Living Building Concept. Het Living Building Concept (LBC) is een revolutionaire manier van anders bouwen; door omkering van de bouwketen en sturing op waarde voor de gebruiker, aan de hand van een revolutionair marktidee. Het LBC is een verzameling vooronderstellingen over een nieuw systeem en een nieuwe manier van werken in de bouwsector. M3V is samen met de ontwikkelaar van het idee, prof.dr. Hennes de Ridder (TU Delft) initiator van de eerste LBC-pilot in de scholenbouw: het eenvoudig aanpasbare schoolgebouw Het Perron in Veenendaal.

Inspireren, enthousiasmeren én innoveren!

Harry Vedder – Senior Adviseur

TCO-aanbestedingen

Uit de pilot Het Perron in Veenendaal hebben we een doorontwikkeling gemaakt naar een voor de scholenbouw innovatieve aanbestedingsmethodiek, die gebaseerd is op sturen op levensduurkosten (Total Cost of Ownership – TCO) en Gunnen Op Waarden. Via deze aanbestedingsmethodiek ontzorgen we de opdrachtgever volledig. We selecteren aanbieders die het gebouw gegarandeerd binnen de financiële kaders realiseren en langjarig de gevraagde (technische) prestaties én jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoud en energie) garanderen. We begeleiden de vertaling van uw ambitiedocument naar het best passende gebouwontwerp en dagen de aanbieders uit om daarbovenop maximaal meerwaarde te bieden binnen beschikbaar budget. Op basis van TCO sturen we bij deze aanbestedingen op optimale levensduurkosten. Alle wederzijdse ambities, doelen en financiële kaders zijn hierbij uiteraard geborgd. Resultaat: maximale kwaliteit, verrassende en betere resultaten en een zorgeloze exploitatie, kortom: een win-win voor alle betrokkenen.

Deze aanpak hebben we onder meer toegepast bij de realisatie van IKC De Oersprong in Ulft, IEKC Het Gele Park te Lichtenvoorde, het Technova College te Ede (ROC), IKC Het Saffier te Zwolle en het Trivium College te Amersfoort (vmbo).

De Elementaire School

Onze meest recente bouwinnovatie betreft de ontwikkeling van het innovatieve bouwconcept De Elementaire School. Aanleiding hiervoor was het initiatief van de gemeente Amsterdam voor het Innovatiepartnerschap Scholenbouw (IPS) om de door haar geconstateerde groeiende kloof tussen wat er nodig is aan maatschappelijke voorzieningen (de opgave) en wat er beschikbaar is aan daarvoor benodigde bouwcapaciteit te dichten. Het consortium De Elementaire School, bestaande uit M3V, Slokker Bouwgroep en Berger Barnett Architecten is 1 van de 3 consortia die deze IPS-aanbesteding van de gemeente Amsterdam heeft gewonnen.

De vraag was: ontwikkel een innovatief concept voor de bouw van Integrale Kindcentra (IKC), met daarin ruimte voor primair onderwijs, kinderdagopvang, gymnastiekonderwijs en breedtesport voor de buurt, buitenschoolse opvang plus een schoolplein. De onderliggende vraag: hoe kunnen we met nieuwe bouwconcepten de almaar groeiende kloof tussen vraag en aanbod in de bouw zo veel mogelijk dichten? En laat dat nou exact de vraag zijn waarop wij zaten te wachten. 

Het door ons ontwikkelde innovatieve bouwconcept De Elementaire School maakt hoogwaardige, duurzame en flexibele schoolgebouwen de nieuwe norm. Door te kijken naar vergelijkbare standaarden in andere industriële sectoren, zoals de scheepsbouw en de autobranche, hebben we – samen met een groep hoogwaardige toeleveranciers van bouw- en installatieproducten – gestandaardiseerde, geïndustrialiseerde oplossingen ontwikkeld. Deze kunnen eenvoudig (als ware het Lego) worden geassembleerd tot gebouwen die voldoen en aanpasbaar zijn aan de specifieke behoeften van scholen en kinderopvang. Dit vereist een intensieve samenwerking tussen leveranciers die samen innoveren en standaardiseren. De focus ligt op het creëren van maximale waarde voor de scholen en kinderopvang met voorzieningen die passen binnen de daarvoor beschikbare levensduurkosten (lees: dus ook gegarandeerd binnen de beschikbare exploitatiebudgetten van scholen en kinderopvang).

Ons doel is om scholen, kinderopvang én hun kinderen maximale waarde te bieden binnen budgettaire kaders. We hebben inhoudelijke expertise met betrekking tot moderne state-of-the-art onderwijs- en kindconcepten.

We werken samen met u in sessies aan het creëren van de benodigde voorzieningen voor uw specifieke situatie en doelstellingen. Dit doen we onder andere met de methode LEGO® SERIOUS PLAY®. De methode is gericht op het op het verkrijgen van een goed inhoudelijk resultaat en op dat men elkaar leert kennen, vertrouwen en het stimuleert samenwerken. Dit koppelen we vervolgens aan onze expertise op het gebied van ontwerp, engineering, modulaire constructie, circulair bouwen en technologie. Het BIM-model (Building Information Modelling) van ons innovatieve bouwconcept levert een digitale ‘legodoos’ waarmee we samen een virtueel ontwerp van uw voorziening maken en na overeenkomst realiseren. 

Daarmee realiseren M3V, Berger Barnett en Slokker Bouwgroep, samen met hun vaste toeleveranciers, hoogwaardige, duurzame en flexibele schoolgebouwen die aan alle doelstellingen van IPS-schoolgebouwen binnen budgettaire kaders voldoen. 

Meer lezen over De Elementaire School: www.deelementaireschool.nl

Lees hier het artikel uit Schooldomein 5 (maart 2023) De Elementaire School over de aanbesteding
IPS Scholenbouw in Amsterdam.