Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Uddel

Creatieve aanpassingen voor Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Uddel

Hoe de subsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat aanleiding was om ook het gebouw functioneler te maken.

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Uddel had een flink subsidiebedrag ontvangen voor de verbetering van het binnenklimaat.  De schoolleiding was zo verstandig en visionair om niet direct aan de slag te gaan met alleen de technische verbeteringen, maar om ook te kijken naar de functionaliteit van het gebouw.

M3V werd gevraagd om hun bestaande visie op onderwijs, “Lerend op weg”, te vertalen naar een functioneel nieuw huisvestingsconcept met o.a. meer ruimte voor initiatieven van leerlingen en met ruimte voor diversiteit in werkvormen.

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap ziet de gaven en talenten van elke leerling en wil ze helpen met hun eigen ontwikkeling. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan hun plek in de samenleving en hun inzet voor de medemens. In de nieuwe onderwijsvisie staan brede vorming en een uitdagende werkweek centraal. Er moet meer ruimte zijn voor initiatieven en voor samen ontdekken. Minder frontaal onderwijs, meer samenwerken in groepen, meer flexibilisering in onderwijstijden en -aanbod. De docent is niet meer alleen een bron van kennis, maar krijgt ook meer de rol van coach en begeleider.

M3V is met het management, het gehele team en een projectgroep aan de slag gegaan om deze visie te doorgronden en te vertalen in een huisvestingsconcept. Ook met de leerlingen is een aparte werksessie gehouden. Belangrijke vragen en thema’s in alle sessies waren: Wat gaat er anders dan vroeger? Hoe ziet het er in de praktijk uit als leerlingen meer ruimte krijgen voor eigen initiatieven? Hoe versterk je het eigenaarschap van zowel docenten als leerlingen? En wat betekent dat dan voor de huisvesting?

Met alle output uit de werksessies heeft M3V het onderwijsconcept vertaald naar een leeromgeving en huisvestingsconcept. Er is een plan gemaakt voor de aanpassing van het gebouw. Waar komen de onderwijsruimten, welke ruimte is het beste geschikt voor een pauzeplek, waar komen de open leercentra? Op basis van het gemaakte huisvestingsconcept kon de installateur aan de slag met het installatieconcept op basis van het programma Frisse Scholen, waar oorspronkelijk de verkregen subsidie voor bedoeld was.

Door eerst na te denken over hoe het onderwijs vormgegeven gaat worden en wat dat betekent voor de functionaliteit van het gebouw, is de subsidie op een duurzame en verantwoorde manier gebruikt.

Gedurende het proces werd ook duidelijk dat er behoefte was aan een inrichtingsplan voor bepaalde ruimtes in het gebouw.  Het opnieuw indelen en inrichten van het entreegebied, het pauzegebied, het open leercentrum en de docentenkamer vroeg om een creatieve en verbindende oplossing.

De pauzeruimte is nu slim gesitueerd tussen het open leercentrum en de entree, die ver uit elkaar lagen. Het open leercentrum, waarin ook de mediatheek gesitueerd is, kan mede daardoor multifunctioneel en dus efficiënter gebruikt worden. Door goede ondersteunende vormgeving, zoals een vloer met herkenbare diagonale lijnen, ontstaat een gevoel van eenheid binnen de verschillende delen van de school.

In een functioneel en eigentijds gebouw komt de visie van duurzaamheid en onderwijs samen, gedreven door een gedeelde passie voor goed onderwijs.

Roelof Okken – Directeur Onderwijs Jacobus Fruytier Scholengemeenschap

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

 1. Brede werksessies met alle betrokkenen.

  Het is belangrijk om in dergelijke processen iedereen te betrekken bij elke stap in het proces. Het maken van inspiratiebeelden heeft geholpen het team mee te nemen in de verandering. Ook de leerlingen hebben in een aparte sessie mogen meedenken over de inrichting van de pauzeruimte en het open leercentrum. 

 2. Verrassende inrichtingsadviezen.

  Met zijn achtergrond als interieurarchitect kan Steffen Donker (M3V) vanuit de gebruiker denken en met oplossingen komen die de beoogde ruimte volledig tot zijn recht laat komen. Een voorbeeld daarvan is de vloer met de diagonale lijnen, waardoor er een speels en ruimtelijk effect ontstaat. Lees hier meer over het inrichtingsplan van JFS Uddel. 

 3. Eerst nadenken over functionaliteit, dan pas subsidie inzetten voor technische verbeteringen. 

  Het schoolbestuur heeft er goed aan gedaan om niet direct de subsidie te gebruiken voor de benodigde aanpassingen aan het binnenklimaat. Door na te denken over het vertalen van de visie op onderwijs naar een aangepast huisvestingsconcept kon de installateur zijn plan baseren op de nieuwe, functionele indeling van het gebouw. 

 4. Tevreden opdrachtgever. 

  M3V heeft ondertussen een aanvullende opdracht gekregen voor de vestiging van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Rijssen. Daar hebben ze een aanzienlijke Dumava-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) ontvangen en ook daar wordt eerst gekeken naar de functionaliteit van het gebouw voordat de subsidie wordt ingezet. 

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief