Erfgooiers College Huizen

Prachtig nieuw gebouw op de vertrouwde locatie

Verrassend resultaat door slimme aanbesteding

Op basis van wat M3V voor het Perron in Veenendaal heeft gedaan (Living Building Concept) heeft het Erfgooiers College aan M3V gevraagd om een Programma van Eisen te ontwikkelen. De oorspronkelijke bedoeling was om het oudste gedeelte van de bestaande bouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw en het nieuwste bouwdeel te renoveren en te verduurzamen. Daarnaast wilde de school de (ver)nieuwbouw aangrijpen om hun onderwijsconcept toekomstgericht te herijken en deze te vertalen naar het nieuw te realiseren huisvestingsconcept. Een kolfje naar de hand van M3V.

M3V heeft de ontwikkeling van het project tot en met de aanbesteding verzorgd: opstellen PvE’s voor de renovatie en de nieuwbouw, het leiden van het aanpassen van het bestemmingsplan, het op overeenstemming gericht overleg met de gemeente over plan en benodigd budget en uitvoeren van de ‘best value’ aanbesteding. Daarnaast heeft M3V het procesmanagement tijdens de bouw gedaan.

Door slim aan te besteden in de markt (via een langjarig DBME-bouwcontract op basis van Total Cost of Ownership) is de markt bevraagd om maximale waarde te leveren binnen beschikbaar levensduurbudget. Opmerkelijk hierbij was, dat als er een oplossing gevonden zou worden waarbij er geen tijdelijke huisvesting nodig was, het voor die tijdelijke huisvesting beschikbare (ruime) budget vrij zou komen ten gunste van het project.

Deze aanpak heeft geleid tot een creatieve aanbieding van consortium Zenzo (met Jan Poolen van Zeep Architecten als architect). Zij kwamen met een plan voor volledige sloop en nieuwbouw met een zodanige fasering dat er geen tijdelijke huisvesting nodig was en kwamen met hun ontwerp bovendien het dichts bij de ambitie van de school.

Tijdens de bouw gingen de lessen in het bestaande gebouw gewoon door. Leerlingen en docenten hebben af en toe best last gehad van de werkzaamheden, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd, dat de bouw zelfs een paar maanden eerder klaar was dan gepland. De school moest een paar maanden dicht, terwijl de bouw in die tijd juist goed kon doorwerken zonder geluidsoverlast te veroorzaken.

 

Er staat nu een gebouw dat helemaal past bij het nieuwe leren. Leerlingen zitten niet meer hele dagen in een klaslokaal, maar kunnen op verschillende plaatsen met de leerstof bezig zijn. In het lokaal, op het leerplein of in kleine groepjes in een studio. Ook zijn er duo-werkplekken, waar de docent een-op-een met de leerling aan de slag kan.

 

Op de plaats van het oude gebouw is een mooie buitenruimte gecreëerd. Voor het inrichten hiervan worden zoveel mogelijk materialen uit de oude school hergebruikt in het kader van circulair bouwen. Doordat er nu meer ruimte is ontstaan tussen het schoolgebouw en de omliggende huizen, is de kwaliteit voor de omwonenden erop vooruit gegaan.

We hebben een gebouw dat helemaal past bij het nieuwe leren; transparant en waar alles draait om het gemakkelijk leggen van verbinding.

Harry Vedder – Senior Adviser

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

1. Slim aanbesteden loont

Bij dit project is het slim aanbesteden op waarde zeker de moeite waard geweest. Er staat nu een totaal nieuw, duurzaam schoolgebouw dat is toegerust op de toekomst van het onderwijs.

 

2. Duurzaamheid op alle fronten

Een mooi voorbeeld daarvan is de aula, die half onder het maaiveld gebouwd is. De ramen die op het zuiden liggen zijn klein om in de zomer de warmte zoveel mogelijk te weren. De ramen op het noorden zijn juist groot om de verdieping licht en ruimtelijk te maken. De tribunetrap is een echte blikvanger.

3. De rol van de leerlingen

De leerlingen hebben echt mogen meepraten over de inrichting van hun nieuwe schoolgebouw. Een voorbeeld hiervan zijn de kleuren. Was er oorspronkelijk een plan om met een knallend kleurenpalet te werken, na hierover in gesprek te zijn geweest met de leerlingen bleek dat zij meer behoefte hadden aan rust. Daarom is gekozen voor een rustig kleurenschema met wit en lichte groentinten.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief