Campus Porteum Lelystad

Alle VO-leerlingen naar school in eigen stad

Campus Porteum: Kleinschaligheid gegarandeerd op één locatie

In Lelystad stonden drie brede scholengemeenschappen die hard aan nieuwe huisvesting toe waren. Een van de scholen was zelfs nog gehuisvest in het begin jaren ‘70 gebouwde semipermanente gebouw, dat een van de middenscholen in Nederland was. Hoogste tijd voor de gemeente en het schoolbestuur om de handen ineen te slaan en de mogelijkheden voor nieuwe, toekomstgerichte huisvesting op de agenda te zetten. De gemeente Lelystad heeft Krijno van Vugt van M3V gevraagd om als gemeentelijk projectleider te ondersteunen bij de advisering rond dit complexe vraagstuk, dat een van de grootste investeringen ooit zou betekenen voor de gemeente.

Begonnen is met diverse studies: moet er één grote school komen of krijgen alle drie de scholen een nieuw gebouw op de bestaande locaties? Zijn er nog andere locaties mogelijk binnen de gemeente? Alle drie de scholengemeenschappen boden onderwijs aan leerlingen voor VMBO – MAVO – HAVO – VWO. Was het misschien wenselijk om hierin een splitsing te maken? De gemeente speelde een actieve rol bij de verkenning van alle scenario’s.

Al snel was duidelijk dat er, mede vanwege de kosten en ook om onderwijskundige en organisatorische redenen, gekozen moest worden voor één nieuwe locatie. Het ging in totaal om zo’n 3600 leerlingen, dus het gevaar lag op de loer dat het een veel te grootschalig gebouw zou worden. Het was dan ook een uitdaging om binnen dit grootschalige project de kleinschaligheid te waarborgen.  Dit vraagstuk is nadrukkelijk aan de orde gekomen tijdens de ontwikkeling van de plannen en de aanbesteding richting de architect. De opdracht was duidelijk!
Het plan is gelukt! Kraaijvanger Architects heeft er een prachtige campus van gemaakt met zeven deelgebouwen. Drie voor het VMBO, drie voor het HAVO/VWO en een Cultuurgebouw. In elk deelgebouw, m.u.v. het cultuurgebouw, wordt onderwijs aangeboden aan ongeveer 500 – 600 leerlingen. Een vertrouwde, veilige omgeving met een vast team van docenten en ondersteunend personeel. Het oude idee van de middenschool heeft hier op een bijzondere manier een nieuwe invulling gekregen; alle leerlingen van Lelystad gaan nu naar dezelfde locatie in hun eigen plaats. Iedereen zit op Porteum!

 

De huisvesting op één locatie betekende voor sommige leerlingen wel dat ze verder moeten fietsen.

Dit was natuurlijk een aandachtspunt, maar de gemeente Lelystad staat bekend als fietsvriendelijke plaats. Snelverkeer en langzaam verkeer zijn gescheiden en zonder al teveel aanpassingen is het nu voor alle leerlingen mogelijk om veilig naar en van school te komen zonder dat er sprake is van grote verkeersbarrières.

M3V heeft als gemeentelijk projectleider diverse onderzoeken geïnitieerd en begeleid. Krijno van Vugt heeft er vooral voor gezorgd, dat alle stukken en collegevoorstellen (inclusief presentaties in de raad) werden geleverd en goed onderbouwd waren. Hiervoor is veelvuldig overleg geweest met de bestuurder en de raad van toezicht van de stichting VO Lelystad. M3V ondersteunde de wethouder in deze complexe besluitvorming over een investering van uiteindelijk circa € 75 miljoen.

Daarnaast is M3V nauw betrokken geweest bij de architectenselectie, de conceptbewaking tijdens het ontwerp en de advisering m.b.t. het bewegingsonderwijs voor het voortgezet onderwijs.

Speerpunten bij dit project.

Ervaring met bestuurlijke vraagstukken

M3V heeft proces- en projectleiding gegeven in een van de moeilijkste en kostbaarste dossiers in de geschiedenis van de gemeente Lelystad. In dit dossier kwamen alle vraagstukken aan de orde: een of meer locaties, grootschaligheid versus kleinschaligheid, organisatie van bewegingsonderwijs, wel of niet scheiding tussen vmbo en havo/vwo en daardoor segregatie versus integratie, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen, verkeersroutes e.d. De jarenlange ervaring van M3V in de persoon van Krijno van Vugt heeft zeker bijgedragen aan het mooie eindresultaat.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief