Prisma College Arnhem

Het mooiste schoolgebouw van Nederland

Eindelijk een gebouw voor écht Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het Prisma college biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte vanwege beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of meervoudige (fysieke) beperking. Er is lang gepraat over en gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe schoolgebouw. Dit begon ooit met de plannen voor een gezamenlijke nieuwbouw met VSO Mariëndael in combinatie met de herontwikkeling van landgoed Mariëndael, inclusief Het Dorp.

In de loop van het proces is uiteindelijk VSO Mariëndael verhuisd naar een andere locatie, maar is voor Het Prisma doorgewerkt naar nieuwbouw op de bedoelde locatie.

M3V is destijds gevraagd om voor Het Prisma een nieuw onderwijsconcept te maken en het proces tot en met de bouw te begeleiden. Specifieke vraag was om het project op een innovatieve manier in de markt te zetten, ook qua conceptontwikkeling.

Allereerst is begonnen om samen met het team te komen tot een nieuw onderwijsconcept. Op basis daarvan is, ter voorbereiding op het werken in de toekomstige nieuwbouw, het bestaande gebouw reeds met simpele middelen zodanig aangepast dat team en leerlingen al gedegen konden toewerken naar onderwijs conform dit toekomstige onderwijsconcept.

Vervolgens is samen met het team via LEGO® SERIOUS PLAY® METHODE op een creatieve manier toegewerkt naar een innovatief Programma van Eisen. Deze plannen zijn meegegeven aan de architect, Wiersema architecten, en de bouwer, Hegeman Bouw. De locatie was prachtig en glooiend en nodigde uit tot een in het oog springend gebouw. De architect heeft op een stijlvolle manier gebruik gemaakt van de glooiingen in het landschap door een tweelaags gebouw te ontwerpen, waarvan een gedeelte verdiept in een helling gesitueerd is.

De directeur van de school, Nanske Lahaye, was met haar aanstekelijk enthousiasme en creatieve ideeën een groot inspirator van het team, de architect en de bouwers. Zij wilde betrokken zijn bij alle details en gebruikte al haar eigen kennis en die van anderen om het gebouw volledig naar haar plannen te realiseren. Ze heeft de architect geïnspireerd om samen een uitdagende leeromgeving te creëren waar leerlingen zoveel mogelijk worden gestimuleerd om zelfstandig te zijn.

Helaas is Nanske een paar maanden voor de officiële opening overleden. Maar door haar levenswerk staat er nu een schoolgebouw, dat enorm uitnodigt tot de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de leerlingen.

Een grote wens van de school was dat alles voor de kinderen zoveel mogelijk per rolstoel bereikbaar moet zijn, dus zonder gebruik te hoeven maken van een lift. Dit heeft geleid tot een prominent in de school aanwezige hellingbaan, waarmee de aan een rolstoel gebonden kinderen ook zelfstandig naar een andere onderwijsruimten kunnen komen. Voor deze hellingbaan was veel ruimte nodig. De architect heeft dit opgelost door aan de boszijde een stuk uit te bouwen. Een creatief staaltje werk, dat heeft geleid tot een soort van uitkijkpost halverwege de hellingbaan.

Speerpunten bij dit project.

1. Open en transparante leeromgeving voor de doelgroep

Het schoolgebouw nodigt enorm uit tot de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de leerlingen. De overbruggende hellingbanen vragen om volwassen gedrag van de leerlingen. Boven verwachting houdt iedereen zich netjes aan de regels omdat de ruimte met een open aula vraagt om een stukje zelfstandigheid van de leerlingen.

 

2. Levendig concept met mooie specials

Het ontwerp van de hellingbanen vergde een groot hart in het gebouw, dat wel een onderwijskundige invulling moest krijgen. Dat is gelukt. Daarnaast was er ruimte voor enkele specials, o.a. een mooie leerkeuken en een beweegbox.

3. Slim aanbesteden via DBME

De kwaliteit van het ontwerp is mede het gevolg van de manier van uitvraag doen naar het consortium. Dit is gedaan via een DBME aanbesteding waarin niet is gestuurd op de laagste prijs, maar op de meest optimale levensduurkosten in combinatie met een resultaat dat maximaal toegevoegde waarde levert. Dit heeft ertoe geleid dat het project binnen budget is gerealiseerd en ook binnen budget geëxploiteerd kan worden.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief