Over M3V

Met een team ambitieuze professionals met specialisten in huisvesting, beleid en aanbesteden focussen we ons op de werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn.
Werkvelden

M3V partner voor maatschappelijk vastgoed

M3V verleent advies- en managementdiensten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Wij werken in de maatschappelijke context van onderwijs, opvang, sport en cultuur- & welzijn.