help banner

Voortbouwen op later

Huisvestingsadvies onderwijs, sport & cultuur

Expertise

M3V realiseert duurzame huisvestingsoplossingen voor onderwijs-, sport- en sociaal-maatschappelijke organisaties. Dat begint niet met stenen, maar met visie, plannen, haalbaarheidsstudie en exploitatiebegroting. De oplevering is niet het eind, maar juist het begin van de meerjaren exploitatiefase.

Creatief, innovatief, onderzoekend en nieuwsgierig.......

M3V staat voor creatief, innovatief, onderzoekend en vernieuwend denken en werken. Wij leunen niet op de bestaande oplossingen voor beleid, huisvestingsconcepten of aanbestedingsstrategieën, maar durven af te wijken van de gebaande wegen.
We focussen ons op de werkvelden onderwijs, opvang, sport en cultuur & welzijn.

Huisvesting: de basis van de waardeketen.

Huisvesting voor onderwijs, sport en de culturele sector is een vanzelfsprekend vervolg op de organisatievisie en missie. Zo wordt huisvesting onderdeel van de waardeketen.
M3V hanteert drie stappen om huisvesting duurzaam te ontwerpen, ontwikkelen en beheren. Niet alleen in de beginfase, maar gedurende de hele 'life cycle'. Altijd vanuit het perspectief van de gebruikers en nooit zonder de belangen van beheerders en bestuurders uit het oog te verliezen.

Wij zijn M3V

Het team bestaat uit ambitieuze professionals. Een combinatie van ervaren adviseurs en verfrissend jong talent. Zorgvuldig geselecteerd als experts binnen diverse disciplines: onderwijskundigen, bouwkundigen, architecten en sociaalgeografen. Bovenal is het team gepassioneerd en ruimdenkend en hierdoor niet bang om adviezen en meningen te geven.

Blijf op de hoogte en ontvang 4x per jaar de M3V nieuwsbrief

* noodzakelijke informatie

Contact M3V

Telefoon
085-3010894
e-mail
info@m3v.nl

Amsterdam
Groen van Prinstererstraat 45
1051 EJ Amsterdam
Arnhem
Halsterenstraat 8
6844 HK Arnhem

Over M3V

Wij zijn een team van ambitieuze professionals. Samen met u zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Onverwachte en nog onbekende oplossingen gaan wij niet uit de weg, maar deze toetsen wij altijd zorgvuldig op haalbaarheid en realiteit.