Het Dok Oegstgeest

Visie op onderwijsvernieuwing leidt tot bijzonder gebouw

Het begon met visie en ambitie.

In Oegstgeest was plaats voor een hele nieuwe brede school in een uitbreidingswijk aan de andere kant van de snelweg. Hierin was plaats voor een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal, expositieruimte en een multifunctionele ruimte. Jan van Iersel, ervaren architect in scholenbouw, had de ambitie om van ‘scratch’ een school op te bouwen met een geheel nieuw onderwijsconcept. Er was geen sprake van een bestaand gebouw, er was geen team, er waren nog geen leerlingen en de exacte locatie was ook nog niet bekend.
Een uitgelezen kans om het eens helemaal anders te doen.

M3V is gevraagd dit project te begeleiden, vanwege haar uitgebreide ervaring met onderwijsvernieuwing en de vertaalslag naar daarvoor geschikte huisvesting. Samen met de visie van Jan van Iersel heeft dit geleid tot het nieuwe concept voor Het Dok.

 

Het was een bijzondere opdracht om, zonder een bestaand team om mee te sparren, een heel nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept te ontwikkelen. Anderzijds gaf dit ook de mogelijkheid om in het vervolgtraject een team van docenten samen te stellen, dat achter het nieuwe onderwijsconcept stond. Er wordt gewerkt met kleine groepsruimten (schoolkamers) voor korte instructies terwijl de kinderen op de grond zitten. Leren gebeurt op grote leerpleinen, waar het hele team alle leerlingen begeleidt. Het gebouw is rijk aan mooie specials zoals een muzieklokaal, expositieruimte, sportzaal en een multifunctionele ruimte.

Het gebouw is gesitueerd rondom het schoolplein. Dit zorgt voor een veilige omgeving.

Het concept blijkt goed aan te slaan. Ondertussen is er een tweede gebouw bijgekomen.

Speerpunten bij dit project.

Schoolkamers in plaats van klaslokalen

De kinderen hebben uitsluitend korte instructies en de start en afsluiting van de dag in de zogenaamde schoolkamers. Verder begeven ze zich gedurende de dag van de ene naar de andere ruimte, waarbij met name ook veel gebruik wordt gemaakt van de grote pleinen.

 

Gebruik maken van het groen in de omgeving

De nabijheid van groen is overal in het gebouw voelbaar. Om dit te bereiken zijn zoveel mogelijk primaire functies op de begane grond gesitueerd en zijn de meer gesloten functies, zoals bijvoorbeeld de sportzaal, op de verdieping geplaatst.

 

Binnenplaats

De binnenplaats is een volledig omsloten speelplaats en wordt met name gebruikt door de kinderen van de onderbouw en de 0 tot 4-jarigen van de kinderdagopvang. De binnenplaats vormt het hart van het gebouw en biedt een veilige en geborgen speelplek. De kinderen van de bovenbouw maken gebruik van het speeldak op de verdieping. Dit speeldak staat met een grote trap in verbinding met de speelplaats.

 

Gezondheid

De gezondheid van de kinderen staat voorop. Frisse lucht en het toepassen van gezonde materialen is daarom belangrijk. Er is gekozen voor houten constructies in plaats van staal en beton. Deze constructie is grotendeels zichtbaar gebleven en de installaties zijn er op innovatieve wijze in opgenomen. Dit maakt het gebouw niet alleen ruimtelijker, maar ook flexibel: de indeling kan gemakkelijk worden aangepast.

 

Voor de buurt

Dankzij een extra investering van de gemeente is het een voorziening voor alle wijkbewoners.
Naast ruimten voor onderwijs en opvang zijn ook multifunctioneel te gebruiken ruimten en een sportvoorziening gerealiseerd.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief