Het Gele Park Lichtenvoorde

Op Het Gele Park in Lichtenvoorde zijn alle kinderen tussen 0 en 13 jaar welkom.

Het Gele Park is er voor iedereen.

In het Integraal Educatie Kind Centrum (IEKC) Het Gele Park in Lichtenvoorde wordt geïntegreerd lesgegeven aan kinderen in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het centrum biedt ook onderdak aan een kinderdagverblijf, jeugdzorg, kinderopvang en een ondersteuningsteam van de gemeente.

Alle kinderen van nul tot dertien jaar zijn welkom op Het Gele Park. Van regulier tot speciaal onderwijs en van kinderopvang tot jeugdzorg. De bundeling van expertise en voorzieningen biedt mogelijkheden om het onderwijs optimaal af te stemmen op de (individuele) behoefte van kinderen. Met Het Gele Park behoudt de regio expertise en worden grote reisafstanden voor kinderen voorkomen (thuis nabij onderwijs). In Het Gele Park wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de beperkingen.

Klik hier om het artikel over Het Gele Park uit Schooldomein December 2022 te lezen. 

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

1. Vertaling van de onderwijsvisie naar het huisvestingsconcept

De open structuur van de school is het logische vervolg op de onderwijsvisie van Het Gele Park: samen leren waar mogelijk; individueel waar gewenst. Daarom zijn ruimtes flexibel aan te passen aan de behoeftes en het aantal leerlingen. Leerpleinen zijn centraal gelegen waardoor samen leren mogelijk wordt, niet alleen binnen de eigen groep, maar ook met leerlingen van andere groepen. Leerlingen ontwikkelen zich hierdoor optimaal in hun eigen tempo.

 

2. Spannende Buitenruimte

Het Gele Park ligt op een fraaie, groen omzoomde locatie midden in Lichtenvoorde. De nieuwbouw is zoveel mogelijk op de omgeving afgestemd. In samenwerking met de lokale speeltuinvereniging is de speeltuin in de kavel geïntegreerd.
In de visie van Het Gele Park is het belangrijk om binnen met buiten te verbinden en vooral te leren door te doen. Het is belangrijk dat kinderen kunnen bewegen en dat betekent dat de buitenomgeving met natuurlijke aanleidingen is ingericht en niet met beton. Het groenontwerp is al in het voortraject meegenomen, waarbij de posities van de wadi’s bepalend zijn geweest.


3. Eigendoms- en beheersstructuur

De verschillende organisaties die op deze locatie samenwerken zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting IEKC. Deze stichting is de formele eigenaar en exploitant van het gebouw en draagt tevens zorg voor de realisatie en continue ontwikkeling van het concept en een optimale samenwerking tussen de deelnemende partijen. M3V is als adviseur nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze samenwerkingsvorm.


4. Duurzaamheid

Het gebouw heeft een oppervlakte van 4350 vierkante meter en is bijna energie neutraal (BENG) opgeleverd. Dit is bereikt door de energiebehoefte te beperken en de benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Bij de keuze van materialen is eveneens op duurzaamheid gelet, met name op het onderhoud en de levensduur. 

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief