M3V heeft nieuwe website

Sinds april 2023 is de website van M3V vernieuwd en hebben we ook een nieuw logo.

Op onze nieuwe website treft u niet alleen informatie aan over onze werkwijze, strategie en expertise, maar hebben wij ook uitgebreide informatie over onze projecten vermeld.

Neem rustig een kijkje en laat ons weten als u meer informatie wenst.

“Ik heb een passie voor gastvrijheid en effectieve communicatie, bij M3V kan ik mijn streven naar perfectie en persoonlijke groei volledig benutten.”

Lieke Vedder – Marketing en Communicatie

Lieke heeft een achtergrond in de horeca als eventmanager. Met deze ervaring is ze veelzijdig en kan ze veel ballen tegelijk hooghouden. Hierdoor heeft ze geleerd om alles tot in de puntjes te verzorgen en elk detail perfect te krijgen. 

Ze krijgt energie van georganiseerde chaos en nieuwe uitdagingen. Ze heeft ervoor gekozen om haar organisatorische vaardigheden en passie voor perfectie te richten in haar rol in de marketing. Hier combineert ze haar creatieve flair met een gestructureerde aanpak om bedrijfsdoelen te bereiken en de boodschap van het bedrijf te verspreiden. Lieke is de drijvende kracht achter de harmonie tussen creativiteit en strategie.

“Een mensgerichte aanpak om zo de eindgebruiker een waardevol en krachtig concept te bieden.”

Marie Sahar – Adviseur

Marie is een huisvestingsadviseur met passie voor mens en omgeving. Vanuit haar achtergrond als ontwerper en bouwkundige begint de opgave met het prikkelen van de behoeften, waarna ze op een creatieve en strategische wijze samenwerkt tot een krachtig concept. Mensen en hun wensen zien en daar haar expertise voor inzetten, dat maakt haar enthousiast.

Met haar strategische aanpak doorgrond zij de kern van het vraagstuk en ontstaat er zo een nieuwe balans tussen mens en ruimte. Marie wil een omgeving creëren waar mensen zich zowel samen als zelfstandig kunnen ontwikkelen. Met haar ervaringen als ontwerper en bouwkundige heeft zij een ruimtelijke en creatieve denkwijze die leidt tot het optimaliseren van ruimtelijke opgaven. Haar doel- én mensgerichte aanpak zorgt voor een waardevol en krachtig concept.

“Een doordachte en efficiënte benadering, met als doel de eindgebruiker een waardevol en impactvol concept te presenteren.”

Casper Boks – Adviseur

Met zijn achtergrond als beleidsadviseur en zijn expertise in de geografie beschikt hij over een ruimtelijke en bestuurlijke benadering die bijdraagt aan het creëren van structuur en visie binnen huisvestingsbeleid. Hij ziet niet alleen de afzonderlijke elementen, maar begrijpt ook hoe deze met elkaar verweven zijn in het grotere geheel.

Casper zijn vermogen om verbanden te leggen en de lange-termijnimpact van huisvestingsbeslissingen te overzien, is van onschatbare waarde bij het creëren van duurzame en effectieve huisvestingsvisies voor gemeenschappen en organisaties. Balanceren tussen uiteenlopende belangen en het harmoniseren van diverse wensen om tot een optimale uitkomst te komen, is een van zijn sterke punten. Met zijn achtergrond in geografie en bestuurskunde pas ik zowel een ruimtelijke als bestuurlijke benadering toe bij het bereiken van deze doelen.

“Als ondersteuner probeer ik altijd de vraag van de ander een stapje voor te zijn.”

Mirjam van Oyen – Office manager

Mirjam ondersteunt het team van M3V op veel fronten en zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan doen waar hij of zij goed in is.  Alle zaken eromheen neemt zij graag voor haar rekening, geen vraag is Mirjam teveel. Zij is een echte spin in het web.

“Doordacht advies voor een persoonlijke en inclusieve leefwereld.”

Merel Out – Adviseur

Mijn drijfveer is betekenisvolle omgevingen creëren voor een inclusieve wereld van morgen. Waar iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en waar we elkaar nodig hebben en uitgedaagd worden. Vanuit mijn achtergrond als interieurarchitect begint de opgave met de nieuwsgierigheid naar de verschillende behoeften en belangen van de eindgebruikers.

Merel is een maatschappelijk betrokken huisvestingsadviseur en streeft naar positieve sociale impact door mensen met elkaar en hun omgeving te verbinden. Vanuit haar onderzoekende en analytische aanpak ontdekt zij de vraag achter de vraag en geeft zo een nieuw perspectief op de ruimtelijke omgeving. De eindgebruikers zijn de start van de opgave: welke behoeften hebben zij en wat speelt er? Door te kijken en te luisteren creëert zij een betekenisvol concept voor een sterk fundament. Zij werkt gedegen en neemt niet snel genoegen met wat er is. Daardoor ontstaat er een plan dat bruikbaar en aannemelijk is en dat een stap verder gaat dan verwacht.

“Gedegen huisvestingsadvies met een creatieve inslag voor de beste oplossing.”

Steffen Donker – Adviseur

Ik wil een bijdrage leveren aan de continu veranderende wereld om ons heen. Goede huisvesting van maatschappelijke instellingen is daarbij essentieel. We moeten daarvoor openstaan voor frisse en nieuwe ideeën. Hier draagvlak voor creëren met inspirerende ontmoetingen. Met elkaar. Ik ben nieuwsgierig en op zoek naar de essentie van de vraag.

Steffen is een huisvestingsadviseur met ambitie. Met zijn ervaring als interieurarchitect denkt hij vanuit de gebruiker. Wat er nodig is voor deze groep mensen op deze plek, in dit gebouw, om volledig tot zijn recht te komen. Daarbij is hij sociaal voelend en zet zich graag in voor maatschappelijke vraagstukken.  Met zijn technische, analytische inslag weet hij de feiten op een rij te zetten, te doorzien en tot een heldere oplossing te komen. Daarbij weet hij z’n opdrachtgever uit te dagen om mee te doen met dit proces en gezamenlijk tot verdieping en daardoor een nog beter plan te komen.

Adviseren krijgt meerwaarde door binnen een complex project de kansen te zien.”

Peter van Aarsen – Senior Adviseur

Gedreven door Peter’s betrokkenheid en liefde voor het vak zet hij zijn bouwkundige en architectonische expertise in bij schoolgebouwen, sportgebouwen, integrale kindcentra en multifunctionale accommodaties. Hij ziet uitdaging in complexe vraagstukken o.a. op het gebied van transformatie en energieprestatie.

Peter is een allround adviseur op het gebied van haalbaarheid en inpassing van complexe projecten voor maatschappelijk vastgoed. Peter geeft de voorkeur aan conceptueel werken en mogelijkheden te scheppen voor vernieuwing. De liefde voor het vak en zijn open houding zorgen ervoor dat Peter kansen ziet binnen een project waardoor de klant een advies krijgt met meerwaarde. De karakteristieken van het gebouw, de wensen en ambities zijn hierbij de uitgangspunten. Bij Peter kunt u rekenen op een persoonlijke en deskundig benadering. 

Adviseren is mensenwerk; je doet het samen met anderen.”

Krijno van Vugt – Senior Adviseur

Hoe zorgen we voor beter onderwijs, goede en leuke sportvoorzieningen, kwalitatieve opvang? Nu én in de toekomst? Daaraan bijdragen, door samen met opdrachtgevers en gebruikers na te denken over oplossingen en concepten, is niet alleen uitermate boeiend en inspirerend, maar het geeft ook voldoening als je werk leidt tot een goed resultaat voor de gebruikers.

Binnen M3V houdt Krijno zich vooral bezig met strategische beleidsadvisering en –uitvoering. Zijn ruime ervaring binnen het onderwijsveld en gemeenten maken hem een inhoudelijk en procesmatig gesprekspartner. Krijno ondersteunt en ontzorgt opdrachtgevers. Hij begrijpt en weet wat hen inhoudelijk bezig houdt, welke vraagstukken er liggen en welke processen nodig zijn om verandering, verbetering of vernieuwing te bereiken. Samen met opdrachtgevers nadenken over vandaag en hen meenemen naar ‘morgen’ is zijn kracht.

“Inspireren, enthousiasmeren én innoveren!”

Harry Vedder – Senior Adviseur

Voor een gedreven en doelgericht innovator als Harry is bij M3V veel ruimte en uitdaging om buiten de grenzen van het gebruikelijke te denken. Daarbij geeft het direct werken voor en met de gebruikers en opdrachtgever een enorme betrokkenheid en directe feedback. Deze vertalen we naar nieuwe inzichten m.b.t. leeromgevingen en hoe de bouw ten bate van de opdrachtgever moet opereren.

Harry heeft een brede ervaring als adviseur, als bestuurder en als leidinggevende. Binnen M3V houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs- en huisvestingsconcepten, adviseren bij complexe (politiek) bestuurlijke beleidsvraagstukken en het ontwikkelen en initiëren van proces- en systeeminnovaties in de (scholen)bouw. Hij weet opdrachtgevers te verrassen en hen een stap verder te brengen dan vooraf gedacht. Harry is initiator en uitvoerder van de eerste pilot Living Building Concept in de scholenbouw te Veenendaal. Daarnaast is hij ontwikkelaar van de eerste op Total Cost of Ownership en Sturen op Waarde gebaseerde aanbestedingsstrategieën in de scholenbouw. Die ervaringen zijn uiteindelijk vertaald in het innovatieve scholenbouwconcept De Elementaire School, een van de drie winnende bouwconcepten van Innovatiepartnerschap Scholenbouw (IPS) van de gemeente Amsterdam.

“Adviseren op inhoud voor een creatief gezamenlijk gedragen resultaat.”

Moreen Oud – Senior Adviseur

Van huis uit bouwkundig ingenieur en ontwerper. Door de jaren heen de focus meer en meer gericht op het adviseren over onderwijshuisvesting. Gedreven in het ontwikkelen van creatieve, innovatieve en duurzame huisvestingsvraagstukken. Staat open voor nieuwe wegen, nieuwe kansen, nieuwe oplossingen.

Met haar grote bouwkundige kennis is zij gedreven in het ontwikkelen en revitaliseren van schoolgebouwen tot gezonde, duurzame en toekomstbestendige gebouwen. Moreen kent daarnaast het politieke en maatschappelijke speelveld als geen ander. Ze is mensgericht,
inspirerend en eigentijds. Moreen weet opdrachtgevers te enthousiasmeren en altijd mee te nemen naar het juiste resultaat.