VMBO Trivium College Amersfoort

Een nieuw gebouw met visie

Een positieve leeromgeving die de leerlingen helpt de beste keuzes te maken voor de toekomst.

Het oude gebouw van het VMBO Trivium College in Amersfoort, onderdeel van de Onderwijsgroep Amersfoort, was ongeveer zestig jaar oud en heeft veel verbouwingen en uitbreidingen gekend. Het voldeed niet meer aan de normen van deze tijd en moest plaats maken voor nieuwbouw op hetzelfde terrein. Weliswaar een kleiner gebouw, maar met een scherpe visie op de manier waarop daarin (beroeps)onderwijs kan worden gegeven. M3V is gevraagd om te helpen die onderwijsvisie met hen te verdiepen en te vertalen naar een huisvestingsconcept. Daarna heeft M3V niet alleen de gecombineerde architecten- en aannemersselectie begeleid, maar ook het contractmanagement tot en met oplevering van de nieuwbouw voor haar rekening genomen. Het resultaat mag er zijn! Een gebouw waar leerlingen graag naar toe komen om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

De onderwijsvisie van het VMBO Trivium College, een kleine school met ongeveer 300 leerlingen, is gericht op maatwerk. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende profielen en worden begeleid om hun leerdoelen waar te maken en uit te groeien naar zelfbewuste jongeren met een diploma. Een ambitieuze visie die vraagt om een ambitieuze en flexibele huisvesting. Speerpunten bij het opstellen van het huisvestingsconcept en het daaruit voortvloeiende ontwerp waren o.a.: flexibele leerruimtes en installaties, integratie van beweging en ICT in het onderwijs en faciliteren van het vergroten van zelfstandigheid en een onderzoekende houding van de leerlingen.

Dit heeft geleid tot een multifunctioneel en transparant gebouw, dat eenvoudig kan worden aangepast aan veranderende leerlingenaantallen of profielen. De beroepsgerichte ruimten kunnen eenvoudig worden aangepast aan bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen of wijzigingen op de arbeidsmarkt.

Er is heel bewust gekozen voor duurzame energieoplossingen, waarmee een waardevol gebouw is gecreëerd voor de lange termijn. Het dak ligt vol met zonnepanelen, er is een warmtepomp, de gevel is voorzien van hoogwaardige beglazing met goede isolatiewaardes en de verlichting wordt aangepast aan de hoeveelheid daglicht. Kortom, met deze duurzame oplossingen is het gebouw zo goed als energie neutraal.

Het resultaat is een moderne en open leeromgeving, die de onderwijsvisie van de school maximaal ondersteunt. Ik ben trots op wat we samen met de gebruikers hebben bereikt.

Pim de Valk – Projectmanager

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

 1. Duurzame energieoplossingen
  Door te kiezen voor duurzame oplossingen, zoals warmtepomp, zonnepanelen en hoogwaardige beglazing is een nagenoeg energie neutraal gebouw neergezet.

 2. Moderne ICT-faciliteiten.
  De leerlingen van het Trivium College beschikken over een gave greenroom, waarin ze zelf video’s kunnen opnemen. Ook is er een aparte geluidsstudio voor het maken en opnemen van podcasts.

 3. Zichtbare ruimten voor de beroepsgerichte vakken
  Door de plaatsing van de lokalen voor de beroepsgerichte vakken op een zichtbare plek, creëer je een soort etalage voor de vakken waar het uiteindelijk om draait.

 4. Door slim aanbesteden zekerheid voor de toekomst wat betreft prestaties en exploitatiekosten
  De uitvraag is gericht op interne flexibiliteit en aanpasbaarheid. Deze manier van aanbesteden leidt tot het toepassen van innovatieve installaties. Dit betekent, dat het schoolbestuur en de gebruiker ervan verzekerd zijn, dat het gebouw altijd technisch presteert zoals afgesproken. Hieronder valt ook het binnenklimaat. Daarnaast is er zekerheid over de kosten voor onderhoud en energie. Deze zullen nooit hoger zijn, dan wat de school beschikbaar heeft uit haar MI-vergoeding.

5X per jaar de M3V nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang 5 keer per jaar onze nieuwsbrief